Rząd przedstawił założenia Polskiego Ładu. Zawarł tam rozwiązania skierowane do rodzin. Jakie mają znaczenie? O komentarz poprosiliśmy dr hab. prof. UAM Jakuba Isańskiego, socjologa, eksperta Polskiego Forum Rodziców. Poniżej jego opinia.
 
- Ogłoszone w ostatnich dniach założenia polityki tzw. Polskiego Ładu, oprócz całego szeregu działań, zawierają także wiele propozycji dotyczących rodzin. Wynika to z pewnością z analizy bieżącej sytuacji młodych ludzi w Polsce, sytuacji ekonomicznej młodych rodzin i wielu osób wchodzących na rynek pracy.
 
- Po stopniowym zmniejszaniu się obaw przed zagrożeniami skutkami pandemii dla naszego zdrowia i życia, docierają do naszej świadomości informacje o jej ekonomicznych skutkach. A te są bardzo poważne - bankructwo wielu firm, bezrobocie i ryzyko utraty pracy. Zwłaszcza z perspektywy ludzi młodych, którzy wchodzą na rynek pracy, podejmują decyzje o zakładaniu rodzin czy też rodzeniu dzieci, jest to ogromny problem.
 
- Badania społeczne, realizowane wśród młodych osób w ostatnich latach, pokazują rosnący pesymizm dotyczący ich szans na rynku pracy. Szans dotyczących nie tylko możliwości znalezienia pracy, ale także potratowania jej jako możliwości rozwoju osobistego, zawodowego, ekonomicznego. Sytuacja rodzin, zwłaszcza młodych, jest w Polsce szczególnie trudna. Najlepszym wskaźnikiem tego będzie bardzo niski wskaźnik dzietności, czy też coraz mniej zawieranych w Polsce w ostatnich latach małżeństw. Podobnie, duża skala migracji wyjazdowej z Polski, zwłaszcza wśród młodszych, może być traktowana jako swoisty wskaźnik „głosowania nogami”, jeżeli chodzi o ocenę bieżącej sytuacji gospodarczej i perspektyw dla młodych pokoleń.

- Dlatego za krok w zdecydowanie dobrym kierunku należy uznać zmniejszenie ciężarów podatkowych dla najmniej zarabiających (większość osób wchodzących na rynek pracy mieści się w tej kategorii), zmniejszenie liczby formalnych wymogów przy budowie domu, czy też wsparcie finansowe w wychowaniu dzieci. Rozmach programu, alokowane środki i zapowiedzi objęcia nim bardzo licznego grona potencjalnych beneficjentów, pozwalają mieć nadzieję, że skutki programu będą odczuwalnego przez nas wszystkich nie tylko bezpośrednio, ale także poprzez przyspieszony wzrost gospodarczy.
 
- Przy tej okazji można też wspomnieć o pytaniach, które pojawiają się przy każdym programie zakładającym wydawanie środków publicznych. Zawsze jest to swoisty rozwój na kredyt i korzystny, o ile uda się zrealizować zamierzone cele, a zyski z uzyskanego rozwoju gospodarczego pozwolą na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Jest to problem o tyle poważny, że obecne zadłużenie gospodarek krajów europejskich (które współuczestniczą w tym projekcie na gruncie unijnym), jest bardzo duże i stanowi tyleż mechanizm finansujący rozwój, co spowalniający jego tempo.
 
- Wspomniana krytyczna ocena sytuacji gospodarczej naszego kraju wyrażana wyborami ludzi młodych jest to o tyle zaskakująca, że ostatnie trzydzieści lat to okres ogromnej poprawy warunków materialnych życia codziennego. To nie tylko niemal trzykrotny wzrost PKB, ale także szybka poprawa sytuacji ekonomicznej rodzin. Sekret tkwi jednak w jeszcze szybszym wzroście oczekiwań i aspiracji. Propozycje dla rodzin ujęte w Polskim Ładzie mają zapewne za zadanie pobudzić oba te wymiary i, co trzeba dodać, szanse na realizację tych zamierzeń są naprawdę znaczące. Wydaje się, że oprócz wspomnianych korzyści, nie mniej istotne będzie informowanie o tych możliwościach wszystkich zainteresowanych i takie udostępnianie tych propozycji, aby każdy mógł na tym skorzystać.
 
Oprac. el, wt
 
Zdjęcie: UŚ/Facebook