Zdrowa rodzina w zdrowej Europie
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Zdrowa rodzina w zdrowej Europie

Tak zatytułowana jest międzynarodowa konferencja naukowa (w trybie online) organizowana w dniach 15-16 grudnia przez Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Centrum Projektów Europejskich na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3, w Auli Schumana, w Warszawie.
 
Podczas wydarzenia – jak czytamy w zaproszeniu – omówione zostaną tematy, dotyczące funkcjonowania rodziny w Europie w aspekcie społecznym, psychologicznym, medycznym oraz prawnym.
 

Program konferencji:

15 grudnia 2021 roku (środa)

10.30-11.00 – rejestracja uczestników
11.00-11.15 – otwarcie konferencji

– ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
– Małgorzata Jarosińska-Jedynak – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
– ks. prof. dr hab. Andrzej Najda – dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW
– dr Leszek Buller – dyrektor Centrum Projektów Europejskich w Warszawie

11.15-12.15 – sesja otwierająca: „Nauki o rodzinie jako dyscyplina naukowa”. Moderator: Andrzej Słodki

– ks. prof. dr hab. Andrzej Najda – dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW
– dr Leszek Buller – Centrum Projektów Europejskich w Warszawie
– ks. dr Marcin Roszkowski – dyrektor Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy, Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Tykocinie
– mgr Maciej Kułak – prezes zarządu Fundacji Wspierania Myśli Polskiej w Starym Bidaczowie

12.15-12.30 – przerwa kawowa

12.30-14.00 – prezentacja programów INTERREG oraz PO WER. Moderator: dr Leszek Buller

– WS Południowy Bałtyk – Dominika Butkiewicz, kierownik WS Interreg South Baltic Programme 2014-2020
– WS Polska – Saksonia – Krzysztof Kolanowski, kierownik WS – Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
– WST Polska – Słowacja – Aleksandra Gierat, Information & Communication Officer WST PLSK
– WST Polska – Białoruś – Ukraina – Andrzej Słodki, kierownik WST Programu Polska – Białoruś – Ukraina
– WST Polska – Rosja – Miłosz Wielgat, zastępca kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Rosja 2014-2020
– PO WER – Marcin Tylczyński, naczelnik Wydziału Projektu Europejskiego Funduszu Społecznego

14.00–15.00 – obiad

15.00–16.30 – panel dyskusyjny beneficjentów: „Pomoc osobom z deficytami zdrowotnymi”. Moderator: Krzysztof Kolanowski

– beneficjent PL–SK – Dawid Lasek (wiceprezes zarządu, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska)
– beneficjent PL–SN – Marzena Kobylarz i Urszula Dudzic, Zakład Aktywizacji Zawodowej ZAZ w Świerzawie, przedstawicielki projektu „ERL – Educatio, Repetitio, Labora – kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością”
– beneficjent PBU – Anna Chwałek – przedstawicielka projektu DcbCforAutism zatytułowanego „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polskobiałoruskim”, prezes Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach „WSPÓLNY ŚWIAT” w Białej Podlaskiej
– beneficjent PO WER – Anna Orzechowska – Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, prezentacja projektu „Zamiast Przemocy”

16.30–16.45 – przerwa kawowa

16.45–18.15 – panel dyskusyjny beneficjentów: „Wsparcie rodziny z deficytami zdrowotnymi”. Moderator: dr hab. Agnieszka Regulska, prof. uczelni

– beneficjent PL–RU – Ewa Jurkowska-Kawałko, wójt Gminy Stare Juchy – projekt: „Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Oziersk, z korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska-Rosja i Morza Bałtyckiego”
– beneficjent PBU – Kamil Kabasiński – przedstawiciel projektu BEC zatytułowanego „Pogranicza równych szans”, członek zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu
– beneficjent PO WER – prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński (CMKP), „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”
– beneficjent PB – Anna Dziadkiewicz – projekt SB Well Agencja Rozwoju Pomorza
 
 
16 grudnia 2021 roku (czwartek)
 

9.30-10.00 – kawa powitalna

10.00-11.30 – sesja plenarna / panel dyskusyjny: „Rodzina a zdrowie”. Moderator: dr Leszek Buller

– dr Robert Paruzel (Collegium Bobolanum), „Standardy bezpieczeństwa farmaceutycznego Polski. Normy: WHO, UE, Rady Europy, prawo krajowe”
– ks. prof. dr hab. Cezary Smuniewski (UW), „Rodzina w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski – doświadczenia i perspektywy”
– dr n. med. Justyna Stępkowska (UKSW), „Współczesne problem zdrowotne społeczeństwa – od prababki do prawnuka”
– ks. dr Dariusz Tułowiecki (UKSW), „Zagrażający, zagrożeni, czy przestrzeń wsparcia? Kościoły wobec zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego w czasie pandemii Covid-19. Przykład Polski”
– ks. prof. ucz. dr hab. Stanisław Biały (UKSW), „Pojęcie zdrowej rodziny a homoseksualizm w katolickiej nauce społecznej”

11.30-11.45 – przerwa kawowa

11.45-13.15 – sesja plenarna / panel dyskusyjny: „Zdrowa rodzina w dzisiejszej Europie”. Moderator: ks. dr Marcin Roszkowski

– prof. dr hab. Marek Lisiecki (Collegium Humanum SGM), „Zdrowa rodzina w zdrowych organizacjach”
– dr Magdalena Markocka (UKSW), „Rola organizacji trzeciego sektora w zakresie ochrony zdrowia na poziomie lokalnym”
– dr Krzysztof Bondyra (UAM), dr Małgorzata Dziekanowska (UMCS), „Rzemieślnicze firmy rodzinne wobec osób z niepełnosprawnością”
– prof. ucz. dr hab. Joanna Truszkowska (PWSIiP), „Osoba z niepełnosprawnością – kontekst rodzinny”

13.15-13.45 – konkursy z FE dla naukowców (WIFE)
13.45-14.00 – podsumowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej
 
Oprac.: kjp
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar