Wszyscy ponosimy koszty rozpadu rodzin i małżeństw
Zdjęcie ilustracyjne: IWoRiS/Pixabay.com

Wszyscy ponosimy koszty rozpadu rodzin i małżeństw

Współczesna cywilizacja zmaga się z wieloma problemami i doświadcza szeregu kryzysów różnej natury. Jednym z nich jest kryzys małżeństwa i rodziny.


Kryzys się pogłębia

To niepokojące i wciąż narastające zjawisko nie ma granic i obecne jest na całym świecie. Dostępne statystyki ujawniają, że z roku na rok coraz więcej osób doświadcza rozpadu najmocniejszych i najbliższych więzi emocjonalnych, które istnieją w obrębie rodziny. Badane pod kątem psychologii zachowań, relacji społecznych, czy skutków medycznych dopiero od niedawna analizowane są z punktu widzenia ekonomii, choć badania ekonomicznych aspektów funkcjonowania rodzin mają już na świecie kilkudziesięcioletnią tradycję.

Znane są m.in. badania brytyjskiej Relationships Foundation, która podaje, że roczny koszt rozpadu rodzin w Wielkiej Brytanii wyniósł w 2018 roku 51 miliardów funtów i wzrósł o 3 mld funtów w porównaniu z rokiem 2016 (48 mld) i aż o 14 mld funtów w porównaniu z rokiem 2008 (37 mld).


Pierwsze polskie badanie naukowe i raport

M IWoRiS 1200x1200 cytaty 04
 
W Polsce takie badania nie były dotąd przeprowadzane. Problemowi przyjrzeli się naukowcy zajmujący się demografią i ekonomią w kontekście funkcjonowania rodzin. Zespół badawczy w składzie: dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski i dr Krzysztof Szwarc z Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie oraz dr Filip Furman i dr Maciej Łobza z Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przeprowadził badania w zakresie kosztów rozpadu rodzin i małżeństw i oszacował ich wielkość. Na podstawie analiz przeprowadzonych przez naukowców powstał raport ,,Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce”, który zostanie zaprezentowany publicznie 22 czerwca br. na specjalnej konferencji w Warszawie.

Autorzy opracowania uważają, że problem rozpadu rodzin stanowi jedno z najważniejszych wyzwań współczesności. Raport zawiera definicję rozpadu rodziny i przywołuje zagraniczne badania tego tematu, a także przykłady opisywanego zjawiska obecne w literaturze.


Sprawa nie tylko prywatna

M IWoRiS 1200x1200 cytaty 044
 
W powszechnej opinii rozpad rodziny jest sprawą indywidualną i prywatną, lecz tak naprawdę skutkuje całym szeregiem negatywnych zjawisk w aspekcie społecznym, a więc i państwowym, które generują określone koszty oraz powodują możliwe do oszacowania straty. Zaliczyć do nich można m.in. koszty ponoszone w ramach systemu prawnego, wydatki na świadczenia socjalne i opiekę społeczną, koszty ochrony zdrowia, straty w obszarze demografii i ekonomii.

Wszystkie te zagadnienia zostały omówione w raporcie, a ich wymierne wartości finansowe zbilansowane. Takie spojrzenie na ten temat jest w Polsce nowością, a raport ma na celu po pierwsze uzmysłowić szerokim warstwom społecznym skalę problemu, po drugie zaś umożliwić i pomóc w wyznaczeniu odpowiednich kierunków w polityce społecznej, kulturowej i gospodarczej oraz w opracowaniu skutecznych rozwiązań.

Konferencja, podczas której ogłoszony zostanie raport ,,Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce” zaplanowana jest na 22 czerwca o godzinie 11:00. Odbędzie się w siedzibie Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przy ulicy Zielnej 39 w Warszawie i będzie transmitowana na żywo poprzez kanały internetowe.

Link do transmisji wydarzenia TUTAJ

(wt)

Źródło: IWoRiS/Ordo Iuris
Zdjęcie ilustracyjne: IWoRiS/Pixabay.com
Grafiki: IWoRiS
 
1280 belka loga waskie
Fixed Bottom Toolbar