Wiemy jaka jest cena rozpadu rodzin w Polsce…
Zdjęcie: Pixabay.com

Wiemy jaka jest cena rozpadu rodzin w Polsce…

prof. Michał A. Michalski

„Minimalny koszt rozpadu rodziny w Polsce w 2019 roku wyniósł 5 mld 699 mln zł. (…) Minimalny koszt rozpadu rodziny przypadający na jednego mieszkańca Polski wyniósł 148,48 zł, w przeliczeniu na jednego podatnika wyniósł 209,61 zł, a w przeliczeniu na jedną osobę w wieku produkcyjnym – 247,51 zł rocznie. Koszty te należy traktować jako wartości minimalne”.


Te koszty ponosi każdy z nas

Mamy pierwszy w Polsce Raport pokazujący finansowe koszty rozpadu rodzin i małżeństw, który zrealizowaliśmy jako Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie wspólnie z Instytutem na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris! Dołączamy w ten sposób do grona trzech krajów - Australii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych – które jak dotąd dokonały takich obliczeń. Podobnie jak z naszego raportu, wynika z nich jasno, że koszty rozpadu rodzin ponosi każdy z nas – całe społeczeństwo. Warto dopowiedzieć, że mówimy w tym przypadku o kosztach bezpośrednich, a więc wydatkach, które każdego roku ponosi budżet państwa i instytucje realizujące działania związane z rozpadem rodzin w Polsce.

Pierwsze tego typu badania zrealizowano w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Udało się dzięki nim pokazać, że rozpad rodziny i małżeństwa, poza dotkliwymi konsekwencjami psychologicznymi czy zdrowotnymi dla osób, których on dotyka, ma także swoje konkretne finansowe konsekwencje. Oczywiście wcześniej spodziewano się, że tak jest, natomiast nie zostało to wykazane w konkretny, ilościowy sposób.


Rodzina przez pryzmat ekonomii

Warto tu dopowiedzieć, że nauki społeczne to niesamowicie interesujący, choć jednocześnie bardzo złożony i skomplikowany obszar, w którym poszukujemy wielu ważnych odpowiedzi dotyczących m.in. takich zjawisk życia codziennego, jak np. rodzina czy rodzicielstwo. Jednym ze sposobów badania zjawisk społecznych jest ekonomia, którą potocznie raczej kojarzymy z popytem, podażą, kosztem i ceną. W ostatnich kilku dekadach nauki ekonomiczne podjęły próbę przeanalizowania zagadnień, które zupełnie nie kojarzą się z tym, czym zajmują się one na co dzień. W ten sposób, kolejni ekonomiści „wkraczali” m.in. na obszary kojarzone raczej z socjologią i psychologią, czym budzili sprzeciw jednych, zdziwienie drugich oraz zainteresowanie naprawdę wielu.

Jednym z ciekawych przykładów tej naukowej podróży do nowych miejsc jest właśnie rozwój ekonomicznych badań nad rodziną, których różnorodne i ciekawe wyniki są także streszczone w naszym Raporcie. Stanowi on w ten sposób wielowymiarowy obraz, z jednej strony zasadniczego znaczenia rodziny dla rozwoju i pomyślności każdego z nas i całego społeczeństwa, a z drugiej, ukazuje, jak wielki jest wpływ jej rozpadu na szerokie kręgi społeczne.


Raport ukazuje nowy, nieznany wymiar rozpadu rodzin

Naszym Raportem, który dostępny jest TUTAJ, chcemy zwrócić uwagę wszystkich na to, że postępujący także w Polce rozpad rodzin i małżeństw ma swoje poważne i dotkliwe skutki, których oddziaływanie jest dalekosiężne i długofalowe. Chcemy także dołączyć tym głosem do dyskusji nad działaniami i pomysłami, jak można ograniczać to zjawisko, na którym tak naprawdę wszyscy tracimy… Wierzymy, że obraz, który wyłania się z naszych badań okaże się w tym pomocny!

Autor jest prezesem Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie (wydawcy PFR), kulturoznawcą, etykiem gospodarczym, badaczem współzależności między kulturą, rodziną i gospodarką, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektorem Centrum Badań nad Rodziną i Demografią Collegium Intermarium, tatą pięciorga dzieci.

Zdjęcie: Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar