Tematyka rodzicielstwa zagości na poznańskiej uczelni
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Tematyka rodzicielstwa zagości na poznańskiej uczelni

W dniach 15-16 czerwca na Wydziale Psychologii i Kognitywistki UAM w Poznaniu odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna. Skupi się ona wokół tematyki rodzicielstwa, a planowane wystąpienia mają być poświęcone głównie macierzyństwu i ojcostwu.
 
- Ponownie chcemy wspólnie skonfrontować się z pytaniami, które wymagają poszerzenia i pogłębienia wiedzy o rodzicielstwie. Konferencja stanowi okazję do wymiany wyników badań oraz rozmów na temat koncepcji macierzyństwa i ojcostwa. Do pytań, które stawialiśmy do tej pory dołączają nowe. Wynikają one z aktualnych trendów społeczno-kulturowych oraz bieżącej sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Wśród problemów, które chcemy uczynić przedmiotem naszych debat są pytania o transformację w zakresie ról rodzicielskich oraz pytania o doświadczenia rodziców w warunkach pandemii. Zachęcamy do dyskusji na temat zmian w zakresie rodzicielstwa oraz zmian, które stanowią kontekst funkcjonowania matek i ojców – informuje Przewodnicząca Komitetów Naukowego i Organizacyjnego Konferencji prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera.
 
Do udziału w konferencji, która ma kształt wideokonferencji internetowej, zaproszeni zostali naukowcy i praktycy z zakresu psychologii, nauk o rodzinie, pedagogiki, socjologii rodziny, prawa, demografii, ekonomii, teologii, nauk medycznych, kulturoznawstwa oraz nauczyciele wychowania do życia w rodzinie.
 
Sesje wystąpień (referatów) uporządkowano w bloki tematyczne, które dotyczą różnych aspektów rodzicielstwa, mi.in. prawnych, kulturowych, wobec trudności, w obliczu epidemii COVID-19, wobec współczesnych wyzwań. Prelegenci zajmą się także problemami rodziców w kontekście edukacji, gotowości do podejmowania ról rodzicielskich czy doświadczeniami rodziców na różnych etapach życia.

15 czerwca konferencję otworzy wykład plenarny prof. UG dr hab. Marii Kaźmierczak ,, Ojcostwo w rozwoju - dynamika procesu podejmowania ról rodzicielskich”, a 16 czerwca pierwszym wystąpieniem będzie wykład plenarny dr hab. Katarzyny Kabacińskiej-Łuczak ,,(Nie)zmienne rodzicielstwo – o funkcjach rodziny na ziemiach polskich do końca XIX wieku”.

W komitecie naukowym konferencji znaleźli się m. in. prof. UAM dr hab. Jakub Isański z Wydziału Socjologii UAM w Poznaniu oraz Prof. UAM dr hab. Michał A. Michalski z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, którzy są też członkami Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie.

Po konferencji planowana jest publikacja w formie monografii pod tytułem ,,Rodzicielstwo w zmieniającym się świecie”. Ukażą się w niej teksty przygotowane na podstawie wystąpień autorów czynnie uczestniczących w konferencji.

Pierwsza konferencja poświęcona tematyce rodzicielstwa odbyła się na UAM w Poznaniu w 2019 roku.

Więcej informacji TUTAJ.

(wt)

Źródło: parent-konferencja.home.amu.edu.pl
Zdjęcie ilustracyjne: Pixcabay.com
Fixed Bottom Toolbar