W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci - najnowsze dane demograficzne

poland 2537089 1280dr Krzysztof Szwarc
demograf


Główny Urząd Statystyczny opublikował oficjalne dane dotyczące liczby i struktury ludności Polski według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz ruchu naturalnego w 2019 roku.

Najważniejsza informacja jest taka, że w Polsce zamieszkiwało 38 382 576 osób, co oznacza ubytek o 28,6 tysiąca (0,07%) w stosunku do roku wcześniejszego. Urodziło się 374 954 dzieci, o około 13 tysięcy mniej niż w roku 2018. Jest to drugi rok z rzędu ze spadkiem liczby urodzeń. Mniejsza niż w roku 2018 była też liczba zgonów, o około 5 tysięcy: 409 709 w 2019 roku wobec nieco ponad 414 tysięcy rok wcześniej. Oznacza to siódmy rok z rzędu z ujemnym przyrostem naturalnym, tym razem na poziomie -34 755, co jest najniższą wartością (najwyższym ubytkiem naturalnym) w całej powojennej historii Polski.

Również siódmy rok z rzędu roczna liczba zawartych małżeństw jest mniejsza od 200 tysięcy, w 2018 odnotowano dokładnie 183 371 ślubów, tylko w roku 2013 było ich mniej.

Za to po raz czwarty z rzędu odnotowano dodatnie saldo migracji zagranicznych. W 2019 roku do Polski przyjechało o 6 183 osób więcej niż wyjechało. Tak relatywnie duża różnica między imigracją a emigracją miała miejsce tylko w roku 1959, ale wówczas było inne podejście do kwestii meldunkowych. Warto dodać, że dodatnie saldo migracji odnotowano już czwarty rok z rzędu, taka seria nie zdarzyła się nigdy w całej powojennej historii kraju.

Na skutek niekorzystnej struktury ludności według wieku nadal postępuje proces starzenia się społeczeństwa. Wiek środkowy dla kobiet w 2019 roku wyniósł 43 lata (o 0,4 roku więcej niż w 2018 i o 3,1 lat więcej niż 2010), a dla mężczyzn – 39,7 lat (wzrost o 0,4 roku w porównaniu z rokiem wcześniejszym i o 3,2 lat więcej niż w 2010).


Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar