Już jutro poznamy raport o kosztach rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce
Zdjęcie ilustracyjne: IWoRiS/Pixabay.com

Już jutro poznamy raport o kosztach rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce

We wtorek 22 czerwca o godz. 11.00 rozpocznie się konferencja, podczas której ogłoszony zostanie raport ,,Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce”. Odbędzie się ona w siedzibie Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przy ulicy Zielnej 39 w Warszawie.

Raport jest wynikiem pracy zespołu naukowców w składzie: dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski i dr Krzysztof Szwarc z Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie oraz dr Filip Furman i dr Maciej Łobza z Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris zajmujących się demografią i ekonomią w kontekście funkcjonowania rodzin.
 
M IWoRiS 1200x1200 cytaty 042

To pierwsze tego typu opracowanie naukowe w Polsce. Jak informują autorzy raportu inspiracją do zainteresowania się i przeanalizowania tematu stały się dla nich podobne badania przeprowadzone do tej pory w USA, Wielkiej Brytanii i Australii. Poza tym w ostatnich latach rozwijają się nowatorskie badania naukowe analizujące funkcjonowanie rodzin w kontekście ekonomii i gospodarki, więc spojrzenie na rodzinę również z tej perspektywy wydaje się jak najbardziej uzasadnione.

Autorzy opracowania uważają, że problem rozpadu rodzin stanowi jedno z najważniejszych wyzwań współczesności, wobec tego powinien on zostać dokładnie zbadany pod różnymi kątami.

Naukowcy wzięli pod uwagę kilka obszarów, w obrębie których rozpad rodzin i małżeństw generuje koszty i straty. Są to:
1. Koszty wymiaru sprawiedliwości;
2. Świadczenia socjalne i opieka społeczna;
3. Koszty ochrony zdrowia;
4. Demograficzne koszty rozpadu rodziny;
5. Utracone korzyści ekonomiczne.

Obliczyli jaką kwotą z racji procesu rozpadu rodziny i małżeństwa obciążony jest rocznie budżet państwa i ile kosztuje to przeciętną, polską rodzinę czteroosobową, jednego podatnika oraz jedna osobę w wieku produkcyjnym.
 
M IWoRiS 1200x1200 cytaty 045

Celem raportu jest uświadomienie społeczeństwu skali problemu oraz umożliwienie i pomoc w wyznaczeniu odpowiednich kierunków polityki społecznej, kulturowej i gospodarczej, jak również wsparcie opracowania skutecznych rozwiązań.

Oprócz autorów raportu w konferencji udział wezmą: Dorota Bojemska - przewodnicząca Rady Rodziny przy ministerstwie rodziny i polityki społecznej, dr Stephen Baskerville z Independent Institute and Howard Center for Family, Religion and Society oraz dr Tymoteusz Zych z Ordo Iuris.

Link do jutrzejszego wydarzenia TUTAJ.

(wt)

Źródło: IWoRiS/Ordo Iuris
Zdjęcie ilustracyjne: IWoRiS/Pixabay.com
 
1280 belka loga waskie
Fixed Bottom Toolbar