Dodatni przyrost naturalny w ostatnich miesiącach a kiepskie prognozy demograficzne Polski

infant 4025284 1280dr Krzysztof Szwarc
demograf


W trzecim kwartale 2019 roku urodziło się więcej osób niż zmarło – przyrost naturalny w Polsce zarówno w tym okresie, jak i w każdym trzech letnich miesięcy był dodatni – tak wynika z opublikowanych przez GUS danych dotyczących aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.

Omawiana różnica była niewielka – wyniosła około 5 tysięcy (103 tysiące urodzeń, 98 tysięcy zgonów). Lipiec, sierpień i wrzesień to jedyne jak do tej pory tegoroczne miesiące z dodatnim przyrostem naturalnym. Jednak nie poprawiły one zbytnio bardzo niekorzystnej sytuacji demograficznej w bieżącym roku. Po zsumowaniu liczb urodzeń i zgonów od początku stycznia okazuje się, że do końca września liczba zgonów (307,3 tys.) przewyższa liczbę urodzeń (285,3 tys.) o 22 tysiące. W ubiegłym roku w analogicznym okresie przyrost naturalny był też ujemny, ale na poziomie -13,6 tys., a w 2017 roku nieznaczny dodatni: 4 tys.

Biorąc pod uwagę liczbę urodzeń w trzecich kwartałach poszczególnych lat od momentu wprowadzenia programu „Rodzina 500+” okazuje się, że sumaryczna liczba urodzeń w omawianym okresie 2019 roku jest najniższa. Niestety, podobne porównanie liczb zgonów ukazuje, iż w 2019 roku była ona najwyższa. Zatem ujemny przyrost naturalny pogłębia się, a perspektywy nie nastrajają optymistycznie, zwłaszcza, że w czwartych kwartałach ostatnich lat liczba urodzeń była mniejsza niż w innych okresach trzymiesięcznych.

Przedstawiona w lipcu br. na naszym portalu prognoza liczby urodzeń w 2019 roku (375-377 tys.) wydaje się cały czas realna do sprawdzenia, jednakże liczby z trzeciego kwartału są nieco niższe od przyjętych w założeniu szacunku).


Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar