Dlaczego rodzina jest fundamentem stabilności, zamożności i rozwoju społeczności lokalnych?

Zaprezentowana tutaj praca prof. Michała A. Michalskiego, pracownika naukowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu - na temat wpływu rodziny na społeczność lokalną - jest kolejnym potwierdzeniem, że bez zdrowej rodziny ani społeczność lokalna, ani państwo nie mogą się rozwijać. Nie może być mowy o zrównoważonym rozwoju.

 „Artykuł ten jest próbą ukazania znaczenia rodziny dla funkcjonowania społeczeństwa – czytamy we wstępie - i funkcjonujących w jego obrębie społeczności lokalnych. Wskazuje on na pewne główne sposoby, w jakie ta podstawowa grupa społeczna wpływa na ciągłość, stabilność i rozwój państwa, i wchodzących w jego skład jednostek terytorialnych. (…)  Opisywane poniżej aspekty wiążą się z założeniem funkcjonowania rodziny w sposób prawidłowy, na co niebagatelny wpływ mają różnorakie elementy zewnętrzne, takie jak np. stosunek państwa i jednostek samorządu terytorialnego do rodziny oraz jej wspierania i ochrony. Artykuł ukazuje rozmaite argumenty, które uzasadniają, że traktowanie rodziny jako podmiotu o znaczeniu kluczowym dla pomyślności społeczności nie jest wyborem ideologicznym, czy światopoglądowym, ale konsekwencją racjonalnego i rzetelnego oglądu rzeczywistości”.

Prof. Michał A. Michalski w pracy naukowej zajmuje się m.in.: tematyką znaczenia rodziny dla gospodarki; polityką rodzinną, równowagą pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym, funkcjonowaniem ładu społeczno-gospodarczego, a w szczególności związkami pomiędzy kulturą a działaniem człowieka w takich sferach jak rodzina i gospodarka i ich wzajemnymi oddziaływaniami. Jest członkiem Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim, a prywatnie mężem i ojcem pięciorga dzieci.

Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

{phocadownload view=file|id=14|target=s}
Fixed Bottom Toolbar