Demografia a praca i ubezpieczenia społeczne – konferencja naukowa w Bydgoszczy
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Demografia a praca i ubezpieczenia społeczne – konferencja naukowa w Bydgoszczy

24 lutego br. odbędzie się w Bydgoszczy konferencja naukowa „Praca, zatrudnienie, ubezpieczenia społeczne w warunkach postępujących zmian demograficznych”. Jej celem będzie przedstawianie wpływu zmieniającej się w Polsce sytuacji demograficznej na rynek pracy - warunki zatrudnienia oraz ubezpieczenia społeczne. Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym.
 

Kryzys demograficzny dotyka nas wszystkich

Jak wykazują najnowsze badania ludności, w tym wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, polskie społeczeństwo się starzeje, zmniejsza się regularnie liczba nowonarodzonych dzieci, a na rynku pracy jest coraz mniej osób w wieku produkcyjnym, natomiast wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym.
 
Konferencja odbywa się w ramach III Kongresy Demograficznego, którego hasłem przewodnim jest ,,Polska XXI w. – wyzwania demograficzne”.
 
O inauguracji kongresu pisaliśmy w tekście: Przed nami ważne wydarzenie – III Kongres Demograficzny w Polsce.
 
870 photomontage 556806 1280

Praca i zatrudnienie – uwarunkowania demograficzne i zadowolenie z pracy

Warto zwrócić uwagę na tematykę, którą podejmują naukowcy i którą przedstawią podczas bydgoskiej konferencji.
 
Dr Jarosław Oczki wygłosi wykład o demograficznych uwarunkowaniach rynku pracy w Polsce, dr inż. Agnieszka Zgierska zajmie się zasobami pracy, a podażą pracy w Polsce w oparciu o wnioski z pandemii COVID-19.
 
Analizę satysfakcji z pracy wśród młodych dorosłych przedstawi grupa naukowców pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Osińskiej, a kolejni naukowcy ogłoszą wyniki swoich badań na temat wpływu konsumpcji gazu na sytuację na lokalnym rynku pracy.
 
870 the conference 3248255 1280

 

Ubezpieczenia społeczne – jak oszczędzamy na emeryturę i jak zmienia się system emerytalny

Do tego naukowcy przedstawią badania na temat ubezpieczeń społecznych. Prof. prof. dr hab. Gertruda Uścińska (prezes ZUS) wygłosi wykład „Systemy emerytalne a sytuacja demograficzna”, a Hanna Zalewska przedstawi prognozy dotyczące świadczeń z systemów emerytalnych.
 
Nie zabraknie też spraw związanych ze zróżnicowaniem wynagrodzeń kobiet i mężczyzn (dr Leszek Kozłowski) oraz prezentacji wyników badań na temat analizy postaw młodych wobec oszczędzania na emeryturę w Polsce (grupa naukowców pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Osińskiej).
 
Organizatorami konferencji są: Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Przewodnicząca Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
 
Miejsce konferencji: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3.
 
Oprac.: wit
Źródło: stat.gov.pl/GUS, IWoRiS
Zdjęcie: Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar