michalProgram „Otwarta Antena” w telewizji WTK 10 września br. poświęcony był tematyce edukacji seksualnej w szkołach i emocjom z nią związanych. Jednym z gości był prof. Michał Michalski, ekspert Polskiego Forum Rodziców, który tłumaczył m.in., że obecne w szkole zajęcia w ramach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie „pokazują seksualność, która jest częścią życia ludzkiego (…) w kontekście relacji, w kontekście wartości”.

Przypomnijmy, że według seksuologa Bogdana Stelmacha, relacje są podstawą edukacji seksualnej – „jeśli chcemy mówić o edukacji seksualnej, to nie możemy jej oderwać od relacji rodzinnych, od relacji z drugim człowiekiem. – tłumaczył w wywiadzie dla naszego portalu. – (…) Prawdziwa wiedza, którą powinni dostać, to jest wiedza dotycząca umiejętności budowania relacji z drugim człowiekiem”. Istotne jest także to, co powiedział w rozmowie z naszym portalem Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, mianowicie, że „dodatkowe zajęcia tylko z edukacji seksualnej nie są potrzebne, gdyż jest już przedmiot (wychowanie do życia w rodzinie), który oprócz zagadnień dotyczących seksualności człowieka, mówi całościowo o rozwoju społecznym, emocjonalnym, fizycznym i psychicznym człowieka, pokazuje rolę i znaczenie rodziny oraz miłości”.

Prof. Michalski zwrócił również uwagę na bardzo ważny aspekt edukacji seksualnej dzieci opierającej się na tzw. standardach WHO, a mianowicie na art. 72 ust. 1 Konstytucji: „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją”.

Cały program można obejrzeć tutaj.