Katalog rozwiązań prorodzinnych się poszerzył - prof. Michał A. Michalski w programie ,,Lustra”
Zdjęcie: poznan.tvp.pl

Katalog rozwiązań prorodzinnych się poszerzył - prof. Michał A. Michalski w programie ,,Lustra”

Nie milknie dyskusja nad rządowymi propozycjami zawartymi w ,,Polskim Ładzie”. Na temat elementów obecnej w nim polityki prorodzinnej rozmawiano w programie ,,Lustra” wyemitowanym 26 maja. W studio poznańskiej telewizji dyskutowali zaproszeni goście: dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski, kulturoznawca i etyk gospodarczy zajmujący się badaniem związków rodziny z gospodarką, prezes Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie oraz – obecni online - Danuta Rząsa, prezes Oddziału Wielkopolskiego Związku Dużych Rodzin ,,Trzy Plus” i Sebastian Stodolak wiceprezes Warsaw Enterprise Institute.

- Wobec zmian kulturowych, które zaszły w ostatnich latach, popularność rodziny postrzegana jako wybór drogi życiowej spadła. Niższa dzietność jest też pośrednio, skutkiem tego zjawiska – powiedział prof. M.A. Michalski. – Pod względem świadczeń finansowych realizowanych w programach prorodzinnych dogoniliśmy kraje rozwinięte, na których się wzorujemy, jednak do odbudowania jest kultura prorodzinna – zauważył gość programu.

M 2021 05 27 4Docenił fakt, że w ,,Polskim Ładzie” dostrzeżony został problem elastycznego czasu pracy. - Uczestniczyłem w badaniach polskich firm prywatnych, w których okazało się, że jednym z głównych potrzeb jest poszerzenie obszaru możliwości elastycznych form pracy – stwierdził prof. M.A. Michalski.

Naukowiec ocenił, że nowy program rządu oferuje korzystne rozwiązania dla kobiet z dziećmi, zarówno dla tych, które realizują się w pracy zawodowej, jak i w opiece domowej, która też przecież jest pracą. Mają one obecnie więcej możliwość wyboru.

- Konstrukcja Kapitału opiekuńczego zachęca do posiadania kolejnych dzieci w krótszych odstępach czasu, co może wpłynąć na zwiększenie dzietności – opiniował kolejny element prorodzinny ,,Polskiego Ładu” prof. M.A. Michalski.

Zwrócił też uwagę na ważne inicjatywy, mające na celu upowszechnienie dobrego wizerunku rodziny wśród społeczeństwa. Do takich zaliczył konkurs ministerstwa rodziny i polityki społecznej ,,Po pierwsze Rodzina”, realizowany przez organizacje pozarządowe, a wzmacniający pozytywny przekaz na temat rodziny i rodzicielstwa. - W porównaniu z ubiegłymi latami katalog rozwiązań prorodzinnych się poszerzył – podsumował prof. M.A. Michalski. - Dzisiaj polscy rodzice – obecni i potencjalni - mają więcej opcji wyboru niż kilka lat temu, nie wspominając już o dawniejszym czasie – dodał.

Pełen zapis programu TUTAJ.

(wt)

Źródło: poznan.tvp.pl
Zdjęcie: poznan.tvp.pl
Fixed Bottom Toolbar