Zawody przyszłości - jakie są obecnie najlepsze kierunki kształcenia polskiej młodzieży
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Zawody przyszłości - jakie są obecnie najlepsze kierunki kształcenia polskiej młodzieży

Już za kilka miesięcy młodzież przystąpi do egzaminów ósmoklasisty wybierając tym samym dalszą drogę kształcenia i przyszłą drogę kariery zawodowej. W związku z tym wiedza o dobrze rokujących na przyszłość profesjach jest przydatna młodym ludziom oraz ich rodzicom. Pomocą przy wyborze zawodowej przyszłości może być opublikowana właśnie przez ministerstwo edukacji i nauki lista 33 zawodów, na które w najbliższej przyszłości na krajowym rynku pracy będzie największe zapotrzebowanie.
 
870 library 2414380 1280
 

Prognoza dla szkolnictwa branżowego

„Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy" to dokument, który co roku wydaje minister edukacji i nauki. Publikowany jest on w formie obwieszczenia w Monitorze Polskim. Pierwszy raz ogłoszono go w 2019 r.
 
870 Dzialaj z nami
 
 
Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego, zależnie od potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy oraz wspomaganie rozwoju szkolnictwa branżowego przez stymulowanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Wykaz zawiera listę zawodów w ujęciu alfabetycznym.
 

Cztery nowe zawody

W 2023 r. na liście krajowej pojawiły się po raz pierwszy cztery zawody:
 
- operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami;
- technik gospodarki odpadami;
- monter izolacji przemysłowych;
- technik izolacji przemysłowych.
 
870 factory 3323978 1280
 
Poza tym w tegorocznym wykazie są: automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter izolacji przemysłowych, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter stolarki budowlanej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, operator obrabiarek skrawających, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektryk, technik energetyk, technik gospodarki odpadami, technik izolacji przemysłowych, technik mechanik, technik mechatronik, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa i technik transportu kolejowego.
 

Zwiększona subwencja oświatowa dla samorządów

Dzięki zmianie przepisów, samorządy w 2024 roku otrzymają zwiększoną subwencję oświatową dla szkół kształcących w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy wskazanym w prognozie z 2023 roku.
 
870 study 1231396 1280
 
Dzięki prognozie szkoły i organy prowadzące mogą zaplanować zawody, które będą uruchamiane w nowym roku szkolnym 2023/2024. Co istotne, decyzje podejmowane w tym zakresie uwzględnią zróżnicowany sposób finansowania tych zawodów:
 
- więcej pieniędzy do szkół kształcących w zawodach z „listy krajowej” (zwiększona subwencja na ucznia o ok. 1250 zł)
- więcej pieniędzy dla pracodawców na kształcenie młodocianych pracowników w zawodach z „listy krajowej” (wzrost o 2000 zł).
 
Prognoza zapotrzebowania na krajowym rynku pracy jest uwzględniana przy podziale subwencji. Co roku dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w danym zawodzie i ma zastosowanie przez cały cykl ich kształcenia. Takie rozwiązanie zapewnia stabilność finansową samorządów w kształceniu zawodowym. Mają dzięki temu pewność, że decyzja o uruchomieniu kształcenia w zawodzie z listy zawodów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa przełoży się na wyższe finansowanie w ramach subwencji przez wszystkie lata nauki.
 

Zawody potrzebne w poszczególnych województwach

Prognoza zawiera też wykazy wojewódzkie. W nich, obok zawodów szczególnie potrzebnych w danym regionie, są też zawody, na które jest w danym regionie zapotrzebowanie umiarkowane. W wykazach tych zawody są także uporządkowane w ujęciu alfabetycznym.
 
870 1460x616
 
Przy tworzeniu „Prognozy" uwzględnia się dane Instytutu Badań Edukacyjnych opracowane na podstawie statystyki publicznej (Główny Urząd Statystyczny), danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej. Ważną rolę odgrywają również opinie rad sektorowych ds. kompetencji i rady programowej ds. kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
Oprac.: wit
Źródło: gov.pl, PAP, gazetaprawna.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
 
870 Dzialaj z nami
Fixed Bottom Toolbar