Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkołach i przedszkolach - jakie wymogi obowiązują rodziców?

student 5511822 1280Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w szkołach i placówkach edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych stawiają wiele nowych wymagań nie tylko przed pracownikami tych instytucji, ale również przed rodzicami. Warto więc zapoznać się z ich głównymi założeniami.

Zasadniczo zajęcia w szkołach i przedszkolach mają odbywać się w systemie stacjonarnym, a więc w budynku danej instytucji. Dyrektor (za zgodą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej) może jednak zdecydować o wprowadzeniu nauczania zdalnego dla całej szkoły lub wprowadzić nauczanie hybrydowe, czyli częściowo zdalne, a częściowo stacjonarne. W przypadku zawieszenia zajęć szkolnych lub przedszkolnych i pozostania dzieci w domu, rodzice mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Nie jest to jedyna trudność. MEN nadal będzie mogło zamknąć wszystkie szkoły w całym kraju tak, jak to miało miejsce wiosną tego roku. Wszystko będzie zależało od sytuacji epidemiologicznej.

Jeśli jednak nauczanie będzie odbywa się w szkole czy w przedszkolu, obowiązują pewne obostrzenia. Wprawdzie uczniowie przebywający w klasie nie muszą nosić maseczek ani innych osłon, ale już w przestrzeniach wspólnych – tak (tutaj dokładne zasady określa dyrektor). Do obowiązków rodzica należy wyposażenie dziecka w maseczkę. Nos i usta muszą zasłaniać opiekunowie przyprowadzający i odbierający swoje pociechy. Powinni też zachować dystans co najmniej 1,5 metra od innych osób oraz przy wejściu do placówki każdorazowo dezynfekować ręce.

W miarę możliwości, dzieci powinny odbywać wszystkie zajęcia w tej samej sali lekcyjnej i nie kontaktować się z osobami z innych grup. Może się więc zdarzyć, że klasy będą zaczynały zajęcia o różnych porach, na przykład w odstępie co dziesięć minut. Będą jednak więcej czasu spędzać na powietrzu – na lekcjach WF-u i na przedszkolnych placach zabaw.

Dzieci nie mogą przynosić do placówek żadnych zabawek ani zbędnych przedmiotów. Powinny za to mieć własne przybory szkolne, ponieważ nie wolno ich sobie nawzajem pożyczać. Należy też każde dziecko zaopatrzyć w bidon lub butelkę z wodą, bo wszelkiego rodzaju źródełka i fontanny będą wyłączone.

Bardzo ważnym zaleceniem jest, aby do szkoły czy przedszkola posyłać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów jakichkolwiek infekcji. Również osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa. Nadal jednak istnieje obowiązek szkolny i nie można unikać posyłania do szkoły zdrowego dziecka z obawy przed możliwym zakażeniem.

Jeśli u dziecka zostanie stwierdzona podwyższona temperatura ciała lub jeśli gorzej się poczuje, trafi do specjalnego izolatorium i będzie tam przebywało pod opieką wyznaczonej osoby. Rodzice muszą być gotowi w każdej chwili odebrać telefon ze szkoły lub przedszkola i niezwłocznie zabrać dziecko do domu.

Dodatkowe komplikacje mogą nastąpić wówczas, gdy wynik testu na obecność koronawirusa u dziecka okaże się pozytywny. Wówczas należy natychmiast zawiadomić dyrektora placówki, do której uczęszcza zakażony. W takim wypadku kwarantanną zostaje objęta cała klasa czy grupa przedszkolna (oraz ich rodziny), a także osoby, które mogły mieć styczność z zakażonym.

Na podstawie tych ogólnych zaleceń dyrektor każdej placówki ustala szczegółowe zasady jej funkcjonowania. Warto zapoznać się z nimi przed posłaniem dziecka do szkoły czy przedszkola.

Więcej informacji związanych z nowymi zasadami funkcjonowania szkół i przedszkoli, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, można znaleźć tutaj.


(AD)


Źródło: gov.pl/web/edukacja

Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar