Wytyczne dotyczące opieki w szkołach dla uczniów klas I-III w czasie nauczania zdalnego

pexels photo 5581087Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawiły się "Wytyczne w sprawie działalności opiekuńczej szkół podstawowych" dla uczniów klas I-III. Zostały one opracowane wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

„Od 9 listopada do 29 listopada br. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej” – można m.in. przeczytać w tym dokumencie. A także, że „rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej”, jak również, że „godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców”.

W wytycznych zaznaczono ponadto, że o tym, jak będzie konkretnie wyglądała opieka nad dziećmi, decyduje dyrektor szkoły, który „aktualizuje wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w zakresie działalności opiekuńczej w czasie epidemii, uwzględniając specyfikę placówki, zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz obowiązujące przepisy prawa”.

Szczegóły tutaj.


(Źródło: gov.pl/web/edukacja)

Zdjęcie ilustracyjne/Pexels.com
Fixed Bottom Toolbar