Wiedza ekonomiczna to konieczność – rodzi się program nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Wiedza ekonomiczna to konieczność – rodzi się program nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”

 
O tym, że zarządzanie finansami to podstawowa umiejętność w dzisiejszym świecie nie trzeba nikogo przekonywać. Od kilku lat uczniowie poznają wybrane zagadnienia ekonomiczne w ramach „Podstaw przedsiębiorczości”. Od przyszłego roku szkolnego zastąpi je nowy przedmiot – „Biznes i zarządzanie”. W myśl założeń ministerstwa edukacji i nauki ma to być bardziej praktyczne nauczanie przedsiębiorczości na każdej płaszczyźnie życia.


Od podstaw ekonomii do praktyki zarządzania

Sprawy związane z zarządzaniem finansami to codzienność każdego z nas. Do pewnego czasu wiedza na tematy związane z mechanizmami wolnego rynku, w tym ze sprawami dotyczącymi gospodarowaniem pieniędzmi, była dostępna tylko dla uczących się w specjalistycznych szkołach oraz na dedykowanych tej tematyce studiach. Potem w programie nauczania szkół ponadpodstawowych znalazły się „Podstawy przedsiębiorczości”. Od przyszłego roku zastąpi je „Biznes i zarządzanie”.
 
870 analytics 3291738 1280

Przedmiot „Podstawy przedsiębiorczości” stanowi syntezę wybranych elementów wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów, wzbogaconej elementami geografii społeczno-ekonomicznej, politologii, socjologii, psychologii oraz prawa.
 
W opinii władz oświatowych „Podstawy przedsiębiorczości” pomagają młodzieży, by w dorosłym życiu młodzi ludzie potrafili podejmować trafne decyzje finansowe, jednak brakuje tam nauczania praktycznych aspektów przedsiębiorczości i zarządzania.
 
Młody człowiek już na początku swojego dorosłego życia powinien być wyposażony w kompetencje, które pozwolą mu sprawnie funkcjonować w świecie finansów i zarządzania oraz podejmować odpowiedzialne decyzje finansowe – twierdzi MEiN.
 
850 triangle 3125882 1280
 
Wobec tego od roku szkolnego 2023/2024 pojawi się zamiast „Podstaw przedsiębiorczości” nowy przedmiot pod nazwą „Biznes i zarządzanie”.
 
Ministerstwo planuje, że nowy przedmiot znalazłby się na maturze od 2027 r. jako przedmiot do wyboru.
 

Ekonomiści pomogą w stworzeniu programu

W styczniu br. MEiN rozpoczęło konsultacje z rektorami SGH, Akademii Leona Koźmińskiego oraz przedstawicielami spółek giełdowych i pozagiełdowych w sprawie zakreślenia podstaw merytorycznych i zakresu nauczania nowego przedmiotu.
 
„Biznesu i zarządzania” uczyć będą nauczyciele „Podstaw przedsiębiorczości”.
 
870 smiling 1280975 1280
 
Eksperci ekonomiczni przyznają, że edukacja ekonomiczna jest w Polsce potrzebna, jednocześnie zwracają uwagę na konieczność przygotowania dobrego, merytorycznego programu i podręcznika.


Brakuje nam ogólnej wiedzy ekonomicznej

Zdaniem ekspertów od ekonomii, w Polsce brakuje ogólnej wiedzy ekonomicznej, która będzie łączyć ze sobą różne aspekty – od przedsiębiorczości po kwestie związane np. z systemem emerytalnym.
 
870 pexels ivan samkov 5676744
 
Według niektórych specjalistów ekonomia jest nauką społeczną, odłamem socjologii, w której narzędziami matematycznymi czy statycznymi próbuje opisać zjawiska, które swoją naturę czerpią w ludzkich odruchach, emocjach czy zachowaniach. Uważają oni, że warto, by program nauczania nowego przedmiotu pokazywał gospodarkę i jej podmioty, w szczególności przedsiębiorców, jako racjonalnie działające jednostki decyzyjne.
 

Czego powinien się uczyć młody człowiek na lekcjach „Biznesu i zarządzania”

Przedmiot powinien mówić o tym, jak rozwijać i zakładać biznes, o tym, że nie tylko praca na etacie jest sposobem na rozwój, ale oprócz tego od początku nauki młodzież powinna być uczona, że rządzący nie mają żadnych swoich pieniędzy, a korzystają ze środków publicznych, gromadzonych z różnego rodzaju wpływów podatkowych, dochodów spółek skarbu państwa i in.
 
870 coins 1523383 1280
 
Ekonomiści zwracają uwagę na braki w podstawowej znajomości finansów osobistych. Często nie tylko młodzi, ale i dorośli nie rozumieją, co to jest procent, nie potrafią się umiejętnie poruszać na rynku kredytowym, nie mają orientacji czy dane produkty są dla nich dostępne i odpowiednie, nie potrafią ocenić efektywnego i rzeczywistego kosztu kredytu czy innego finansowania. Bardzo istotnym aspektem jest również brak zrozumienia ekonomii emerytalnej, jak działa system emerytalny w Polsce.
 
Brakuje też wiedzy ogólnoekonomicznej, która pomogłaby zrozumieć takie zjawiska jak inflacja, dług, deficyt. Te wszystkie tematy powinny znaleźć się – zdaniem ekonomistów - w programie nauczania przedmiotu „Biznes i zarządzanie”.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
Oprac.: wit
Źródło: money.pl, gov.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.co
m
Fixed Bottom Toolbar