Nowy rok szkolny wystartował. W związku ze zmianami, jakie ministerstwo edukacji i nauki poczyniło w programach nauczania, uczniowie niektórych klas szkół podstawowych i średnich zetkną się z nowymi przedmiotami oraz z modyfikacjami tych już istniejących. Wybiegając nieco w przyszłość – znane są też nowe zasady obowiązujących w tym roku szkolnym egzaminów ósmoklasisty i maturalnego.
 
870 pexels max fischer 5212345
 

„Gorący” HIT i inne zmiany

W liceum ogólnokształcącym i technikum oraz w branżowej szkole I stopnia dotychczasowy przedmiot „wiedza o społeczeństwie" został zastąpiony nowym pod nazwą „historia i teraźniejszość". To chyba najbardziej rozpoznawalna społecznie zmiana, ponieważ właśnie o ten przedmiot, a zwłaszcza o towarzyszący mu podręcznik autorstwa uznanego historyka prof. W. Roszkowskiego, toczy się zażarta dyskusja jego zwolenników i krytyków. Podręcznik ten jako pierwszy uzyskał akceptację ministerstwa, choć jeszcze – na fali wspomnianych dyskusji – dokonywane są w nim zmiany. Na akceptację czekają kolejne trzy podręczniki przygotowane przez innych autorów.
 
Gwoli wyjaśnienia trzeba dodać, że nauczyciel przedmiotu ma swobodę w wyborze podręcznika. Może też nie korzystać z żadnego, a pracować z uczniami na podstawie przygotowanych przez siebie materiałów, oczywiście realizując program zgodnie z ustaloną przez ministerstwo podstawą programową.
 
870 pexels norma mortenson 8457301
 
Poza tym rozbudowany został przedmiot „edukacja dla bezpieczeństwa” - o elementy przysposobienia obronnego w postaci teoretycznej nauki obsługi broni w VIII klasie szkoły podstawowej, a w klasie I szkoły ponadpodstawowej o ćwiczenia praktyczne z bronią na strzelnicy.
 

Następne nowości za rok

Kolejne zmiany zaplanowane przez ministerstwo edukacji i nauki wejdą w życie w następnym roku szkolnym - w szkołach ponadpodstawowych pojawi się nowy przedmiot „biznes i zarządzanie", który zastąpi dotychczasowe „podstawy przedsiębiorczości”, a w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ma zostać wprowadzona konieczność wyboru między udziałem albo w lekcjach religii, albo etyki.
 

Egzamin ósmoklasisty jak dotąd, matura inaczej

Egzamin ósmoklasisty zaplanowano na maj 2023 r. Jak dotąd będzie się składał z trzech części: egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Zrezygnowano z koncepcji wprowadzenia czwartego egzaminu - z przedmiotu do wyboru.
 
870 pexels andrea piacquadio 3853434
 
W tym roku szkolnym do matury przystąpi pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy kształcili się według nowej podstawy programowej. Obowiązkowo muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym. Będą musieli też wybrać jeden przedmiot rozszerzony. Do tego dojdą jeszcze egzaminy ustne z języka obcego i języka polskiego.
 
By zdać maturę, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia z przedmiotów obowiązkowych. W przypadku egzaminów na poziomie rozszerzonym próg zaliczeniowy na razie nie obowiązuje – planowane jest jego wprowadzenie w 2025 roku.
 
Natomiast już teraz wprowadzone zostaną zmiany w przebiegu matur. Uczniów obowiązuje dłuższa lista lektur, a na egzaminie ustnym pojawią się dwa pytania zamiast jednego – jak do tej pory.
 

Zwolnienie z WF-u nie takie proste

Trudniej jest też obecnie uzyskać zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego. Aby zostało zaakceptowane przez nauczyciela, uczeń lub rodzic ucznia będzie musiał przedstawić zwolnienie semestralne albo dłuższe wydane przez lekarza specjalistę. Dotąd taki dokument mógł wystawić lekarz rodzinny. Przy czym chodzi tu o dłuższe zwolnienia z zajęć, a nie o jednostkowe nieobecności spowodowane jakimiś przyczynami losowymi (np. niedyspozycja, choroba).
 

Dodatkowy czas pedagogów na konsultacje

 
870 woman 5462074 1280
 
Od tego roku szkolnego nauczyciele są zobowiązani przeznaczyć dodatkowy czas na obecność w szkole i konsultacje z uczniami bądź ich rodzicami. Pedagodzy zatrudnieni na co najmniej połowę obowiązkowego wymiaru zajęć spędzą w szkole o jedną godzinę tygodniowo więcej. Natomiast pedagodzy zatrudnieni w mniejszym wymiarze czasu przeznaczą na to godzinę raz na dwa tygodnie.
 

Uczniowie ukraińscy w polskich szkołach

To może nie zupełna nowość, bo uczniowie z Ukrainy zagościli w polskich szkołach już w ubiegłym roku szkolnym, na skutek nadzwyczajnej sytuacji związanej z agresją Rosji na Ukrainę i milionami uchodźców z tego kraju, którzy przekroczyli granicę Polski (głównie kobiety i dzieci), ale ta sytuacja wciąż jest nowa i niezwykła.
 
870 pexels andy kuzma 2883153
 
Ministerstwo edukacji i nauki na początku sierpnia br. oceniło, iż obecnie w Polsce znajduje się ok. 700 do 800 tys. dzieci z Ukrainy w wieku szkolnym. Około 200 tys. z nich ma się uczyć w polskich szkołach, a ok. 500 do 600 tys. ma się uczyć zdalnie w funkcjonujących szkołach na Ukrainie. Szef resortu edukacji stwierdził, że polskie szkoły są przygotowane na przyjęcie i kształcenie kolejnych 200-300 tysięcy ukraińskich uczniów w obecnym roku szkolnym.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
oprac.: wit
źródło: o2.pl, se.pl
zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com