Rusza kształcenie na odległość. Minister Edukacji Narodowej: „Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość”

89921479 256355998695401 5782583069269557248 nW związku ze stanem epidemii ogłoszonym w Polsce do Świąt Wielkanocnych dzieci nie wrócą do szkół, przedszkoli i żłobków. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że w czasie od 25 marca br. do 10 kwietnia br. obowiązuje w Polsce "kształcenie na odległość w przedszkolach szkołach i placówkach oświatowych". Odpowiedzialni za jego zorganizowanie są dyrektorzy poszczególnych placówek.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej można przeczytać słowa ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego: „Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce – podkreślił Minister Edukacji Narodowej. – Apeluję i proszę dyrektorów szkół oraz nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Proszę wszystkie organy prowadzące i samorządy o okazanie niezbędnego wsparcia materialnego i organizacyjnego. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękuję za dotychczasowe wysiłki i aktywność”.

Na stronie internetowej MEN jest również informacja, jak ma wyglądać takie kształcenie i że musi ono uwzględniać „zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną”, co oznacza, że „dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów”.

A jeśli pojawią się problemy? „W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć - czytamy na stronie ministerialnej - dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora oświaty”.

Dyrektor szkoły jest zobowiązany, „aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka”. Nauczyciele natomiast „mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość”.

Szczegóły dotyczące kształcenia na odległość dostępne są tutaj


Zdjęcie ilustracyjne/fot. Elżbieta Lachman
Fixed Bottom Toolbar