Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych – brakuje miejsc
Zdjęcie: Pexels.com

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych – brakuje miejsc

Od drugiej dekady lipca znane już są wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Szkoły średnie ogłosiły listy uczniów przyjętych na rok szkolny 2022/2023. W tym roku liczba uczniów chętnych do kontynuowania nauki – szczególnie w liceach – była tak duża, że wielu nie dostało się do wymarzonej szkoły. Powodem tak dużej ilości młodzieży było częściowe nałożenie się roczników szkolnych, a co za tym idzie znacznie zwiększyła się - w stosunku choćby do ub. roku - minimalna ilość punktów koniecznych ósmoklasistom do przyjęcia do szkół ponadpodstawowych.

W tegorocznej rekrutacji bierze udział 1,5 rocznika i mimo już zaplanowanych i stworzonych dodatkowych miejsc w placówkach, wielu kandydatów wciąż nie zakwalifikowało się do żadnej z wybranych szkół.

Obecnie szkoły decydują czy są w stanie zwiększyć ilość klas lub miejsc w klasach, tak by przyjąć dodatkowych uczniów. O wolnych miejscach, które są dostępne podczas rekrutacji uzupełniającej informują same szkoły, a także kuratoria. Jednak już teraz widać, że miejsc jest zbyt mało.
 

870 clock 3026981 1280


Terminy rekrutacji uzupełniającej 2022/2023

Uczniowie, którzy nie zakwalifikowali się w pierwszej turze do żadnej szkoły powinni teraz wziąć udział w tzw. rekrutacji uzupełniającej, która również odbywa się w różnych terminach w zależności od województwa (daty podajemy poniżej). We wszystkich województwach, poza łódzkim (tam zakończyła się 28 lipca), trwa ona do połowy, lub końca pierwszego tygodnia sierpnia.

Rekrutacja uzupełniająca wygląda podobnie jak ta podstawowa. Kandydaci ponownie składają wnioski o przyjęcie do wybranych szkół. Jeśli rekrutacja podstawowa odbywała się elektronicznie, najprawdopodobniej tak też będzie wyglądała rekrutacja uzupełniająca. Warto jednak dowiedzieć się szczegółów w konkretnej szkole lub na stronach lokalnego samorządu. Niektóre szkoły wymagają by wnioski złożyć bezpośrednio w placówce.
 
870 whiteboard 2170530 1280


Terminy dla poszczególnych województw, kiedy uczniowie mogą złożyć wnioski są następujące:

dolnośląskie: 2-4 sierpnia (do godz. 15.00)
kujawsko-pomorskie: 25 lipca-1 sierpnia (do godz. 15.00),
lubelskie: 29 lipca-3 sierpnia
lubuskie: 2-5 sierpnia (do godz. 15.00)
łódzkie: 25-28 lipca (do godz. 12.00)
małopolskie: 27 lipca-3 sierpnia
mazowieckie: 1-3 sierpnia (do godz. 15.00)
opolskie: 2-4 sierpnia
podkarpackie: 2-5 sierpnia
podlaskie: 2-4 sierpnia (do godz. 15.00)
pomorskie: 2-5 sierpnia
śląskie: 1-3 sierpnia (do godz. 15.00)
świętokrzyskie: 2-4 sierpnia (do godz. 15.00)
warmińsko-mazurskie: 26 lipca-5 sierpnia
wielkopolskie: 3-5 sierpnia (do godz. 15.00)
zachodniopomorskie: 25 lipca-1 sierpnia
 
W dniach 5-16 sierpnia 2022 roku zostaną podane listy kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej. Wówczas należy jeszcze potwierdzić wolę uczęszczania do konkretnej placówki.
 
870 board 3700116 1280


Oto terminy ogłoszenia wyników rekrutacji uzupełniającej dla poszczególnych województw:

dolnośląskie: 16 sierpnia
kujawsko-pomorskie: 9 sierpnia
lubelskie: 11 sierpnia
lubuskie: 12 sierpnia
łódzkie: 5 sierpnia
małopolskie: 9 sierpnia
mazowieckie: 12 sierpnia
opolskie: 15 sierpnia
podkarpackie: 16 sierpnia
podlaskie: 16 sierpnia
pomorskie: 16 sierpnia
śląskie: 12 sierpnia
świętokrzyskie: 11 sierpnia
warmińsko-mazurskie: 16 sierpnia
wielkopolskie: 16 sierpnia
zachodniopomorskie: 9 sierpnia
 
850 kansai university 84363 1280

Następnie pojawią się listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Trzeba jednak pamiętać o tym, że należy jeszcze potwierdzić wolę przyjęcia. Należy to zrobić w następujących terminach:

dolnośląskie: 17-22 sierpnia
kujawsko-pomorskie: do 11 sierpnia (do godz. 15.00)
lubelskie: 11-18 sierpnia
lubuskie: 12-19 sierpnia (do godz. 15.00)
łódzkie: 5-10 sierpnia (do godz. 12.00)
małopolskie: do 17 sierpnia
mazowieckie: 16-18 sierpnia
opolskie: 17-19 sierpnia (do godz. 15.00)
podkarpackie: 17-19 sierpnia
podlaskie: 16-19 sierpnia
pomorskie: 17-22 sierpnia (do godz. 15.00)
śląskie: 16-18 sierpnia (do godz. 15.00)
świętokrzyskie: 12-22 sierpnia
warmińsko-mazurskie: 26 lipca-18 sierpnia (do godz. 15.00)
wielkopolskie: 16-25 sierpnia
zachodniopomorskie: 9-11 sierpnia
 
Ostateczne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych pojawią się:
 
dolnośląskie: 23 sierpnia
kujawsko-pomorskie: 12 sierpnia
lubelskie: 19 sierpnia
lubuskie: 22 sierpnia
łódzkie: 11 sierpnia
małopolskie: 18 sierpnia
mazowieckie: 19 sierpnia
opolskie: 23 sierpnia
podkarpackie: 22 sierpnia
podlaskie: 22 sierpnia
pomorskie: 23 sierpnia
śląskie: 19 sierpnia
świętokrzyskie: 23 sierpnia
warmińsko-mazurskie: 19 sierpnia
wielkopolskie: 26 sierpnia
zachodniopomorskie: 12 sierpnia
 
870 school 1328397 1280
 

Niezakwalifikowanym do żadnej ze szkół po rekrutacji uzupełniającej miejsca przydzieli rada powiatu

Możliwe jest niezakwalifikowanie się do żadnej ze szkół, także w rekrutacji uzupełniającej. Nie oznacza to jednak, że uczeń nie będzie chodzić do żadnej z placówek. Za zapewnienie miejsca w szkole średniej odpowiada rada powiatu. To właśnie ten organ ma za zadanie wskazać szkołę z wolnymi miejscami i przydzielić tam uczniów, którzy nie dostali się do żadnej ze szkół, zarówno w rekrutacji podstawowej, jak i uzupełniającej.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
Oprac.: wit
Źródło: CKE/cke.gov.pl, MEiN/gov.pl, strefaedukacji.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
 
Fixed Bottom Toolbar