Przedszkola otwarte od 6 maja - szczególne zasady funkcjonowania

kindergarten 1322559 1280Jednostki prowadzące przedszkola, szkolne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego mogą zostać otwarte od 6 maja br. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane przez poszczególne samorządy. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że nie wszystkie placówki zaczną funkcjonować. Te jednak, które zostaną otwarte będą działały według specjalnych zasad zapewniających maksymalne bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom.

„Zalecamy, aby jedna grupa przedszkolna przebywała w wyznaczonych i stałych salach - można przeczytać w informacji zamieszczonej na stronie internetowej MEN. - W miarę możliwości w mniejszych grupach niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2019. Poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2045).

Zalecamy również, aby grupa przedszkolna obejmowała dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Z sal powinny zostać usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Zgodnie z wytycznymi GIS prosimy rodziców, by nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi. Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę. (…)

Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku. Zalecamy również, aby placówki posiadały pomieszczenia potrzebne do izolacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.”

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci „pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” - wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej MEN.

Rodzice, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola od maja, powinni się skontaktować w tej sprawie z dyrektorem placówki, ponieważ to on - wspólnie z organem prowdzącym - ma określić "rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem”.

Szczegóły dotyczące otwarcia przedszkoli od 6 maja i zasad ich funkcjonowania dostępne są tutaj.


Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar