Powrót do szkoły – ponowne testy dla nauczycieli?

laboratory 2815641 1280Testy przesiewowe na obecność wirusa SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół trwały od 11 do 17 stycznia.

Według danych przedstawionych Główny Inspektorat Sanitarny oraz ministerstwo edukacji i nauki sprawdzeniu poddało się blisko 136 tys. osób z tych grup zawodowych. Pozytywne wyniki testów ujawniły się u 2 proc. badanych, tj. 2591 nauczycieli i innych pracowników szkół. Osoby te, w przypadku braku objawów, muszą poddać się obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Poddanie się testom było dobrowolne i bezpłatne. Wykonywano je w 600 punktach wymazowych na terenie całego kraju. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Ministerstwo edukacji i nauki nie wyklucza powtórnych testów na obecność koronawirusa u wszystkich pedagogów, którzy powrócili do nauczania w szkołach. Plan ten oparty jest o zalecenia płynące od wirusologów i epidemiologów, którzy uważają za celowe częste badanie tej grupy. Szef resortu edukacji, który ujawnił, że rząd rozważa taką możliwość, stwierdził ponadto, iż akcja GIS i MEiN spotkała się z dużym zainteresowaniem grupy osób, do których była adresowana.

Część nauczycieli i rodziców dzieci, które powróciły do nauczania w systemie stacjonarnym wyrażało swoje obawy związane z ryzykiem zakażenia po wznowieniu nauki w tradycyjnym systemie. Za przedwczesną uznali decyzję o powrocie części uczniów do szkół niektórzy przedstawiciele samorządów.

Źródło: gov.pl, tvp.info, rp.pl, oprac. wt

Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Fixed Bottom Toolbar