Polscy uczniowie wśród najlepszych na świecie

okUkazały się wyniki badań uczniów PISA 2018, które byly przeprowadzone  w 79. krajach. Wzięło w nich udział ponad 660 tys. młodych ludzi. I okazało się, że polscy uczniowie lokują się bardzo wysoko. Co więcej, we wszystkich trzech obszarach, które były badane, to znaczy: rozumienia czytanego tekstu, rozumowania matematycznego i rozumowania w naukach przyrodniczych – polscy uczniowie osiągnęli lepsze wyniki niż w badaniu przeprowadzonym w 2015 roku.

Jeśli chodzi o „rozumowanie matematyczne”, to młodzi Polacy ustępują tylko Estończykom wśród krajów Unii Europejskiej. Równie wysoko plasują się na tle UE, jeśli chodzi o dwa pozostałe obszary. W „rozumowaniu nauk przyrodniczych” zajmują trzecie miejsce, a w „rozumieniu czytanego tekstu” – czwarte. Warto też zwrócić uwagę, że we wszystkich trzech obszarach badawczych plasują się powyżej średniej wśród krajów OECD.

„Średni wynik polskich uczniów w dziedzinie rozumienia czytanego tekstu wyniósł 512 punktów. Był to jeden z najwyższych wyników na świecie – można przeczytać na stronie internetowej Instytutu Badań Edukacyjnych. - Znacząco lepsze wyniki uzyskali tylko uczniowie z krajów azjatyckich – Chin (a właściwie czterech chińskich regionów biorących udział w badaniu: z Pekinu, Szanghaju, Jiangsu, Guangdongu) i Singapuru, a także uczniowie z Estonii, Kanady i Finlandii. Wynik polskich piętnastolatków był zbliżony do wyników uczniów z Korei Południowej, Szwecji, Nowej Zelandii, Irlandii i Stanów Zjednoczonych (różnice były nieistotne statystycznie), a znacznie lepszy od wyników uczniów z Czech, Niemiec, Francji czy Rosji”. I dalej: „W dziedzinie rozumowania matematycznego polscy piętnastolatkowie uzyskali wynik 516 punktów, o 27 punktów więcej niż średnia dla krajów OECD. (…) W rozumowaniu w naukach przyrodniczych Polscy uczniowie uzyskali średni wynik 511 punktów (...). Wynik ten był o 22 punkty wyższy od średniej dla OECD".

Co wydaje się jednak najistotniejsze, to to, że spada odsetek polskich uczniów osiągających najgorsze wyniki, a także że sukcesywnie wzrasta odsetek uczniów osiągających najlepsze wyniki. Ciekawostką natomiast może okazać się fakt, że jest spora różnica między chłopcami i dziewczętami, jeśli chodzi o badane obszary. I tak jeśli chodzi np. o umiejętność rozumienia czytanego tekstu, to w Polsce „poniżej dwóch najniższych poziomów (w sześciostopniowej skali) znalazł się co piąty chłopiec i tylko co dziesiąta piętnastolatka, z kolei na poziomach 5 i 6 usytuowało się 9,6% chłopców i 14,8% dziewcząt” – możemy przeczytać na stronie internetowej Instytutu Badań Edukacyjnych. Te różnice widoczne są również wśród uczniów z innych krajach.

Szczegółowe informacje na temat badań dostępne są tutaj.


(ibe.edu.pl)

Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com


Fixed Bottom Toolbar