Pierwsze kroki dziecka w szkolnej rzeczywistości
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Pierwsze kroki dziecka w szkolnej rzeczywistości

Dominika Wielkiewicz

Pierwszy dzwonek już za nami. Zarówno dzieci jak i ich rodzice powoli przyzwyczajają się do powrotu do szkoły i związanych z tym obowiązków. Intensywne poranki, śniadania spożywane w pośpiechu i duża dawka stresu powodowanego wieloma sytuacjami szkolnymi i okołoszkolnymi. Jednak w całym tym zabieganiu i odhaczaniu obowiązków z listy nie zapominajmy, że nasze dzieci także wróciły do szkoły i one również przeżywają wiele różnych i trudnych emocji, a szczególnie te z nich, które wyruszyły do szkoły po raz pierwszy…
 

Prawdziwa rewolucja

Pójście do szkoły to dla dziecka prawdziwa rewolucja w jego młodym życiu. Choć dzieci początkowo podchodzą do szkoły z wielkim entuzjazmem, należy pamiętać, że pierwsze kroki stawiane na szkolnej drodze mają ogromny wpływ na postawę dziecka podczas wszystkich lat edukacji. Im droga ta będzie od początku bardziej wyboista, skutki stąpania po niej będą tym cięższe dla dziecka. Dlatego tak ważna jest tutaj rola rodziców, ponieważ to właśnie oni powinni w taki sposób przygotować dzieci, aby zapewnić im dobry start w procesie edukacji, dzięki czemu będą w szkole szczęśliwe i spełnione. Dziecko rozpoczynające naukę musi posiadać cechy i umiejętności niezbędne w życiu szkolnym, które określa się mianem dojrzałości szkolnej. Na czym owa dojrzałość polega? Między innymi na tym, że mały człowiek jest gotowy do tego, aby rozpocząć systematyczną naukę i podjąć obowiązki z tym związane, posiada pełen zakres umiejętności koniecznych do szeroko pojętej samoobsługi, a także bez większych problemów jest w stanie wejść w nowe środowisko i nową grupę społeczną. Najkrócej - powinien posiadać dojrzałość umysłową, fizyczną, psychiczną oraz emocjonalną.
 

Rodzic - szkolny przewodnik

Edukacja naszych dzieci zaczyna się tak naprawdę jeszcze zanim pójdą one do szkoły, ponieważ to my, rodzice powinniśmy od samego początku zadbać o to, aby dziecko interesowało się nauką i całym otaczającym światem. Dzięki rozbudzaniu ciekawości, wykorzystywaniu opowiadań, historyjek, a także dzięki książeczkom i eksploracji otoczenia wzbudzamy chęć do nauki, rozwijamy uwagę i koncentrację dziecka niezbędną podczas nauki szkolnej. Kwestią, o której rodzice nigdy nie mogą zapominać jest ta dotycząca budowania u dziecka poczucia własnej wartości. Mowa tu o mądrym wzmacnianiu, które w przyszłości da dziecku poczucie i świadomość swoich mocnych stron, a jednocześnie zmotywuje do pracy nad tymi, które wymagają poprawy. Często rodzice są tak mocno przejęci faktem, iż ich dziecko rozpoczęło naukę w szkole i tak bardzo boją się porażek, że wykonują za dziecko zadania domowe, stosują system kar i nagród (także finansowych) za wyniki w nauce i, co najgorsze, porównują z innymi dziećmi sądząc, że to bardziej zmotywuje dziecko do pracy. Tymczasem warto skupić się na swoim dziecku, od początku ucząc je samodzielności, odpowiedzialności za swoje czyny i obowiązkowości.
 

Po pierwsze nie straszyć

Jak wspomniałam wcześniej, na dojrzałość szkolną składa się dojrzałość społeczna i emocjonalna. I tutaj ogromna rola rodziców, którzy mogą stworzyć dziecku wiele okazji do tego, aby mogło tę umiejętność rozwijać i udoskonalać. Bycie w grupie, respektowanie zasad współżycia społecznego to ogromna umiejętność, która pozwala dziecku nawiązać bezpieczne kontakty w klasie i szkole. Dlatego warto już wcześniej zapewnić dziecku kontakt z rówieśnikami choćby na placu zabaw. Ważne, aby rodzice podczas tych spotkań rówieśniczych nie wypowiadali się w imieniu dziecka, nie interweniowali w każdej sytuacji (pomijając sytuacje trudne, z którymi dziecko ewidentnie sobie nie poradzi) i nie planowali dzieciom zabawy. Drugą ważną umiejętnością jest dojrzałość emocjonalna, przejawiająca się w umiejętności przeżywania różnorodnych emocji, adekwatnego reagowania na nie oraz kontrolowania emocji i radzenia sobie z nimi. Dlatego zawsze należy dziecku mówić o emocjach, o tym co czuje i z czego te emocje wynikają, tak aby w przyszłości rozumiało samo siebie.
 
Na sam koniec warto pamiętać o tym, aby zadbać o dobre podejście dziecka do szkoły. Zdarza się, niestety, że rodzice wykorzystują instytucję szkoły do straszenia dziecka i powtarzania mu, że w szkole wreszcie „ktoś się za nie weźmie”. Jest to jedna z najgorszych metod wprowadzania dziecka w świat szkolnej rzeczywistości, która jest już dla niego i tak wystraczająco stresująca. Zamiast wzbudzania strachu należy zadbać o rzeczową rozmowę, wsparcie, tłumaczenie i odpowiadanie na pytania dziecka. Warto także zwrócić uwagę na atrakcyjne aspekty szkoły i to, w jaki sposób może ona wzbogacić życie dziecka.
 
Autorka jest pedagogiem resocjalizacyjnym oraz opiekuńczo-wychowawczym, bajkoterapeutką, muzykoterapeutką, trenerką umiejętności społecznych. Zajmuje się również tematyką autoagresji i samobójstw wśród dzieci i młodzieży, a także profilaktyką zachowań autodestrukcyjnych oraz szkoleniem dorosłych w tym zakresie.

Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com
 
Baner790x105 Zakonczenie artykułu WERSJA 4
Fixed Bottom Toolbar