Od 25 maja przywrócona opieka szkolna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i konsultacje dla starszych

school 649391 1280Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że od 25 maja br. zostają przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze „z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych” dla uczniów klas I-III.

„Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej - można przeczytać w informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. - W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

Także od 25 maja uczniowie klas ósmych szkół podstawowych będą mogli korzystać z konsultacji w szkole ze wszystkich przedmiotów. „Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły - można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. - Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością”.

W tym samym czasie ruszą też konsultacje w szkole dla absolwentów szkół, którzy w czerwcu będą zdawać maturę.

Natomiast od 1 czerwca br. z konsultacji w szkole będą mogli korzystać uczniowie pozostałych klas. „Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia – informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej - a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły”.


Zdjecie ilustracyjne/Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar