Nauka zdalna zgubna dla gospodarki?
Zdjęcie: Pexels.com

Nauka zdalna zgubna dla gospodarki?

Uczniowie polskich szkół uczyli się zdalnie przez 43 tygodnie pandemii COVID-19. Ten system edukacji spowodował nie tylko wiele problemów społecznych i psychicznych wśród dzieci i młodzieży, ale także w długofalowej perspektywie będzie miał negatywne skutki dla gospodarki – oceniają eksperci.
 

Młodzi mniej kreatywni i kompetentni

 Według nich nauka zdalna w czasach kwarantanny może skutkować niekorzystnymi konsekwencjami na rynku pracy w przyszłości. Młodzi ludzie mogą być mniej kreatywni i posiadać niższe kompetencje. Skutki długofalowej nauki zdalnej oszacowali eksperci Uniwersytetu Warszawskiego i Banku Światowego.
 
870 online 5784756 1280
 
Według informacji „Dziennika Gazety Prawnej", która przytacza wyniki tych badań, pracownicy kształceni w szkolnym lockdownie tacy mogą być gorzej wykształceni i przygotowani do swoich przyszłych ról zawodowych.
 
Gazeta przypomina, że polskie szkoły w pandemii COVID-19 pozostawały zamknięte aż przez 43 tygodnie (to niemal cały rok). Placówki edukacyjne nie były też przygotowane do prowadzenia nauki na odległość, nauczyciele zdobywali kompetencje do prowadzenia zajęć on-line już w trakcie ich trwania, dodatkowo występowały trudności z odpowiednim sprzętem, czemu jednak udało się szybko zaradzić. To ma i będzie miało przełożenie na umiejętności poznawcze dzieci i młodzieży oraz odbije się na ich pozycji na rynku pracy – wynika z wniosków przedstawionych przez badaczy.
 

Straty mogą iść w setki milionów złotych

Punktem wyjścia były testy PISA, które mierzą postępy 15-latków w matematyce, czytaniu ze zrozumieniem, naukach przyrodniczych. Badanie prowadzone jest pod nadzorem OECD, a badacze porównali wyniki z danymi uzyskanymi w 2021 r.
 
870 pexels julia m cameron 4144531
 
Symulacje wskazują, że powstała luka edukacyjna może przełożyć się na straty dla gospodarki wartości rzędu 7 proc. PKB z 2021 r. (179 mld zł).
 
Innym rodzajem strat – o których badanie nie wspomina - są wydatki na leczenie i pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży, której stan zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego, w okresie pandemii i nauki zdalnej znacznie się pogorszył. Psychologowie niejednokrotnie alarmowali, że znacznie wzrosła ilość prób samobójczych, okaleczeń i stanów depresji wśród młodego pokolenia.
 

Nie wszystko negatywne

Nie wszyscy jednak są zdania, że konsekwencje muszą być aż tak negatywne. Inni eksperci podkreślają, że gospodarka się zmienia. Powstają nowe stanowiska i zawody, podczas gdy inne zmieniają się, lub kończą.
 
W tego typu opiniach zaznacza się, że pandemia przyniosła rozwój pracy zdalnej i nowych technologii, w których to obszarach młode pokolenie wykazuje dużą biegłość i rosnące kompetencje.
 
870 pexels mart production 8473003
 

Problemy szkół nie poprawiają sytuacji

Gazeta zwraca uwagę, że w obecnej rzeczywistości klasy są przepełnione, w niektórych szkołach brakuje nauczycieli, przez co nie jest możliwe indywidualne podejścia do ucznia. „To upośledza rozwój umiejętności cyfrowych i matematycznych, będących podstawą przyszłych zawodów" – podaje DGP.
 
Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiadając na pytania dziennika przekonuje, że dołożyło wszelkich starań, by zlikwidować negatywne skutki nauki zdalnej. Poza tym do szkół zbliża się niż demograficzny, co znacznie może przemeblować obecne warunki edukacji. Już dziś MEiN sygnalizuje, że należy przygotować się na sytuację, kiedy w szkołach będzie za mało dzieci, a za dużo nauczycieli…
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
Oprac.: wit
Źródło: moneny.pl/Dziennik Gazeta Prawna
Zdjęcia: Pexels.com, Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar