Można składać wnioski o przyznanie świadczenia dla każdego uczącego się dziecka

back to school 2680730 1280Rodzice (bądź opiekunowie prawni) mogą składać wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla każdego dziecka, które we wrześniu br. rozpocznie rok szkolny, a które nie ukończyło 20. roku życia (lub 24. jeśli jest niepełnosprawne i uczy się w szkole).

Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Można tam przeczytać m.in..:

„Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku”.

Świadczenie obejmujące wyłącznie dzieci uczące się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, nie obejmuje natomiast dzieci przedszkolnych, uczęszczających do zerówek ani studentów.

Więcej szczegółów, a także wzór wniosku i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są tutaj


Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar