Maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości
Zdjęcie: Pexels.com

Maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości

Po wynikach egzaminu ósmoklasisty przyszedł czas na ogłoszenie wyników egzaminów maturalnych. Dziś (5 lipca 2022 r.) opublikowała je Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 
Wyniki matur są dostępne się na indywidualnych kontach uczniów na specjalnym portalu uruchomionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Każdy maturzysta powinien posiadać indywidualny login i hasło jeszcze w szkole. Dokumenty, takie jak świadectwo odbiera się w swojej szkole.
 

Aby sprawdzić wyniki matury należy:

 1. zalogować się w systemie ZIU;  
2. W polach: "login" i "hasło" wprowadzić informacje podane wcześniej przez dyrektora szkoły. W przypadku problemów z zalogowaniem, należy skorzystać z opcji "Nie pamiętam hasła". Wówczas na powiązany z kontem adres e-mail zostanie wysłane nowe hasło;
3. Po zalogowaniu należy wybrać egzamin i kliknąć w pole z jego nazwą, np. egzamin maturalny;
4. Pokażą się procentowe wyniki egzaminu. Chcąc sprawdzić poprawne i niepoprawne odpowiedzi, należy kliknąć na konkretny egzamin.
 
870 KADR2 pexels mikhail nilov 7777663
 

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje świadectwa maturalne dyrektorowi szkoły 

Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły, w której absolwent zdawał egzamin maturalny lub upoważnionej przez niego osobie w następujących terminach:
 
do 5 lipca 2022 r. – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym;
do 9 września 2022 r. – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.
 

Ogólne wyniki matur podała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Sprawozdanie dotyczące ogólnego przebiegu i wyników matur podała CKE w materiale Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym (w maju) 2022 r. zamieszczonym na stronie internetowej.
 
Według danych CKE do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2022 roku (w maju) przystąpiło 268 257 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół II stopnia) oraz 34 absolwentów – obywateli Ukrainy.
 
870 homework 2521144 1280
 
Maturę zdało 209 837 absolwentów (78,2 proc.) ze wszystkich typów szkół. Ponad 40 tys. ma prawo do egzaminu poprawkowego, a prawie 17 tys. uczniów nie zdało egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu.
 
Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), będą udostępnione 9 września 2022 r.
 
Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów; w przypadku przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym nie ma żadnego progu zaliczeniowego.
 

Kiedy maturalne poprawki?

 
870 KADR pexels cottonbro 9068381
 
Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Egzamin poprawkowy ma odbyć się 23 sierpnia o godzinie 9.
 
Uczniowie przystąpią do niego w swoich szkołach. Ten sam termin dotyczy wszystkich poprawianych przedmiotów - nie ma więc znaczenia, czy poprawiana musi być matura z matematyki czy z języka polskiego. Poprawka dotyczy tylko części pisemnej.
 
Pisemną deklarację poprawy egzaminu maturalnego należy złożyć do wtorku 12 lipca 2022 roku. Dokument ten należy dostarczyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego - najczęściej jest to po prostu dyrektor danej szkoły.
 
Informacja o wynikach matury poprawkowej zostanie przekazana uczniom w piątek 9 września. Wyniki można sprawdzić na stronie OKE - w systemie ZIU lub w szkole.
 
Maturzyści, którzy nie zdali więcej niż jednego egzaminu lub ich egzamin został unieważniony, mogą ponownie przystąpić do egzaminu dojrzałości w okresie pięciu lat licząc od października tego roku, w którym po raz pierwszy przystąpiono do matury. Ta sama zasada dotyczy uczniów, którzy co prawda zdali maturę, ale chcieliby poprawić swój wynik z przedmiotów dodatkowych lub obowiązkowych - najbliższa szansa na to będzie mieć miejsce w maju 2023 roku.
 

Rekrutacja na studia jeszcze trwa

Dla maturzystów chcących studiować rekrutacja na studia odbywa się droga elektroniczną. Rozpoczęła się ona już w maju. Nie ma jednak jednego harmonogramu dla wszystkich szkół wyższych. Konkretne uczelnie same ustalają terminy rekrutacji na studia. Poniżej terminy rekrutacji obowiązujące na kilku wybranych uczelniach w kraju:
 
Uniwersytet Warszawski: od 6.06.2022 do 5.07.2022 (studia stacjonarne), od 6.06.2022 do 12.09.2022 (studia niestacjonarne)
Uniwersytet Jagielloński: od 1.06.2022 do 5.07.2022
Politechnika Warszawska: do 6.07.2022 (kierunki prowadzone w Warszawie) i do 13.07.2022 (kierunki prowadzone w Płocku)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 1.06.2022 do 11.07.2022
Politechnika Wrocławska: od 16.05.2022 do 7.07.2022 (studia stacjonarne), od 16.05.2022 do 21.07.2022 (studia niestacjonarne)
 
870 pexels mikhail nilov 7777452
 
Osoby, które chcą rozpocząć naukę na uczelniach wyższych muszą w odpowiednim terminie zarejestrować się w systemie IRK (lub ERK czy IR w zależności od uczelni), wprowadzić wymagane dane, a po wynikach rekrutacji dostarczyć dokumenty do wybranej szkoły wyższej.
 
Terminy dodatkowej rekrutacji na studia różnią się od siebie w zależności od konkretnych uczelni. Zostaną jednak ogłoszone, w momencie, gdy zamknięta zostanie rekrutacja podstawowa. Rekrutacja dodatkowa jest przeznaczona dla wszystkich osób, niezależnie od tego, czy brali udział w rekrutacji podstawowej.
 
Oprac.: wit
Źródło: strefaedukacji.pl, rmf24.pl, portalsamorzadowy.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
Fixed Bottom Toolbar