Małopolska kurator oświaty o konieczności chronienia dzieci w szkołach przed zagrożeniami ideologii

nowakBarbara Nowak - małopolska kurator oświaty - odniosła się do wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy na temat konieczności ochrony dzieci w szkołach m.in. przed treściami, które mogą być dla nich nieodpowiednie i na które nie ma zgody rodziców.

Przypomnijmy, że 10 czerwca br. prezydent Andrzej Duda podpisał Kartę Rodziny, swoiste zobowiązanie względem rodzin (rodziców) - o szczegółach informowaliśmy tutaj - która zakłada m.in. „ochronę dzieci przed ideologią LGBT”, co nieodmiennie wiąże się z prawem rodziców do decydowania o tym, w jakim duchu chcą wychowywać własne dzieci. A to konstytucyjne prawo w ostatnich czasach nie zawsze było przestrzegane, o czym informowaliśmy wielokrotnie na naszym portalu alarmowani przez rodziców. Tymczasem prezydent, podpisując Kartę Rodziny gwarantującą ochronę dzieci w tym względzie powiedział: „Nikt nie ma prawa narzucać rodzicom, w jaki sposób mają wychować swoje dzieci, a tym bardziej narzucać treści, które zdaniem rodziców są szkodliwe”. Karta Rodziny zakłada „zakaz propagowania ideologii LGBT w instytucjach publicznych”.

Natomiast 15 czerwca br., tłumacząc podpisanie Karty Rodziny, prezydent Duda powiedział: „Za to, że to głośno wypowiedziałem i że nie zgadzam się, aby do szkoły bez zgody rodziców były przemycane treści o charakterze ideologicznym, które mają kształtować psychikę dzieci, kształtować ich moralność, zostałem zaatakowany.” I dalej: „Rodzice mają prawo do ochrony swojego dziecka przed wpływem ideologii, które są sprzeczne z ich własnymi przekonaniami. Mają do tego święte prawo, które jest prawem konstytucyjnym. Kto chce naruszyć to prawo, w sposób jaskrawy łamie Konstytucję, łamie prawa rodziny! Ja się na to nie zgadzam".

O tym jak bardzo istotna jest deklaracja prezydenta Dudy ochrony dzieci w szkołach, a także o tym, jak konkretnie chronić je przed zagrożeniami i do czego może doprowadzić zaniechanie tego tłumaczy kurator Nowak w materiale: "Czy prezydent jest w stanie skutecznie zadbać o bezpieczeństwo dzieci?", który można obejrzeć tutaj
Fixed Bottom Toolbar