learn 4338935 640Nie wszystkie dzieci posiadają własne komputery, nie wszystkie rodziny mają odpowiedni dostęp do Internetu, a w związku z nauką na odległość rodzi to poważne problemy.

Dlatego od 1 kwietnia br. samorządy terytorialne, innymi słowy gminy czy urzędy miast, mogą składać wnioski o środki na sfinansowanie takich zakupów. To efekt współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji oraz starań resortu cyfryzacji. Do wykorzystania jest prawie 200 mln zł.

"Finansowanie można przeznaczyć na zakup sprzętu niezbędnego do kształcenia na odległość. W pierwszej kolejności są to: komputery, laptopy czy tablety - czytamy na stronie internetowej MEN. - Za otrzymane środki samorządy mogą kupić również: niezbędne oprogramowanie, ubezpieczenie sprzętu, mobilny dostępu do internetu lub inne akcesoria potrzebne w zdalnym nauczaniu.

Rodzice mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie w sekretariatach szkół, do których uczęszczają ich dzieci (najlepiej e-mailem), ponieważ to szkoły są uprawnione do zgłaszania zapotrzebowania do samorządów, które będą rozdysponowywać otrzymane od rządu pieniądze. 

Szczegóły dostępne są tutaj.