Odmrażanie sportu i edukacji - podajemy terminy

football 4392446 640Od 18 maja działalność mogą wznowić placówki organizujące zajęcia pozaszkolne oraz  wspomagania wczesnego rozwoju dziecka. Otwierane są kluby sportowe. Dzieci mogą uczestniczyć pod pewnymi warunkami w treningach - także w salach gimnastycznych. Nowe zasady oowiązują m.in. uczestników zajęć tanecznych, zapaśniczych, bokserskich i sportów walki. Szczegóły przekazują  rodzicom trenerzy - najczęściej drogą mailową.  

Dyrekcja podmiotu uprawnionego do udostępnienia obiektu sportowego - sali, czy hali sportowej jest odpowiedzialna za przestrzeganie wytycznych sanitarnych. Należy do nich np. obowiązek dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających. Nie można korzystać z szatni. Podczas zajęć sportowych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką. 


Przypominamy, że od 25 maja w szkołach podstawowych dla uczniów z klas 1-3 nauczyciele będą mogli realizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze połączone z dydaktycznymi. Szczegółowa informacja dostępna jest w w katalogu Forum Szkolne.  Dyrekcje wielu placówek już komunikują się z rodzicami w sprawie powrotu dzieci do swoich klas. Z pierwszych sondaży wynika, że zainteresowanie nie będzie duże. Także 25 maja pracodawcy ponownie będą mogli kształcić w swoich zakładach praktykantów z trzecich klas techników. 

W ostatni poniedziałek maja pojawi się możliwość konsultacji z nauczycielami dla ósmoklasistów i maturzystów, a od 1 czerwca będą one dostępne dla wszystkich uczniów. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza powyższe zasady zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.


(źródło: gov.pl/sport, gov.pl/edukacja)
Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com 

Fixed Bottom Toolbar