Jaki będzie kształt edukacji w polskiej szkole  

Jaki będzie kształt edukacji w polskiej szkole  

Trwa batalia o kształt edukacji w polskiej szkole. Dwa gorące tematy to decyzje w sprawie przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie oraz starania środowiska nauczycieli, by lekcje religii i etyki stały się zajęciami obowiązkowymi.
 
Priorytet dla wychowanie do życia w rodzinie 
Minister nauki i szkolnictwa zapowiedział, że wychowanie do życia w rodzinie będzie traktowane priorytetowo i takie rekomendacje zawarte zostały w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021-2022. Chodzi o to, by nauczyciele WDŻ zyskali większą rangę i wagę.
 
Wiąże się to z koniecznością wzmocnienia przekazu edukacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej na temat fundamentalnej roli rodziny, małżeństwa – jako związku kobiety i mężczyzny – macierzyństwa i rodzicielstwa w odniesieniu do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania społeczeństwa.
 
Obecnie stoimy w obliczu kryzysu rodziny i kontestowania wartości, które wiążą się z jej tradycyjnym pojmowaniem. Są one podważane, atakowane, wręcz ośmieszane przez różne środowiska i organizacje pod pozorem wprowadzania rzekomo nowoczesnych rozwiązań, walki z wyimaginowaną często dyskryminacją, wspieranie egoistycznego modelu życia jednostki, nastawionego głównie na siebie i własne przyjemności, zminimalizowanie odpowiedzialności oraz szeroko pojętą wolność na każdym polu. Taki przekaz – często mocno zideologizowany – trafia do uczniów poprzez różnego rodzaju zajęcia i warsztaty pozalekcyjne organizowane na terenie szkoły i niejednokrotnie jest wspierany przez lokalne samorządy. Rodzice nie do końca są świadomi czego ich dzieci dowiadują się podczas takich zajęć. Często występuje konflikt pomiędzy informacjami podawanymi w szkole, a wartościami przekazywanymi dzieciom w domach. Specjaliści oceniają, że ingerencja niektórych organizacji pozarządowych i samorządów w proces i program nauczania jest niedopuszczalna. Tym ważniejsza staje się wychowawcza rola nauczycieli, szczególnie podczas lekcji wychowania do życia w rodzinie.
 
Religia albo etyka do wyboru
Drugim ważnym tematem związanym z edukacją jest postulat nauczycieli religii, by przedmiot ten oraz etyka uzyskały status zajęć obowiązkowych. Uczniowie nadal mogliby wybrać uczęszczanie na jeden z tych przedmiotów, ale nie mieliby możliwości zrezygnowania w ogóle z tych lekcji, co umożliwiają obecne przepisy. Petycję w tej sprawie do ministra edukacji i nauki oraz do przewodniczącego komisji wychowania episkopatu skierowało 77 nauczycieli religii zrzeszonych wokół grupy Katecheza w szkole średniej na Facebooku.
 
Nauczyciele obserwują zjawisko coraz częstszego wypisywania się uczniów z dobrowolnych lekcji religii i etyki, szczególnie w szkołach średnich. W ich ocenie jest to zjawisko bardzo niekorzystne zarówno dla młodzieży jak i dla edukacyjnej i wychowawczej roli polskiej oświaty. Oświadczają, że ich lekcje nie stanowią, wbrew zarzutom przeciwników szkolnej katechezy, religijnej indoktrynacji, a są miejscem wychowywania w imię wyższych wartości moralnych, polem do dyskusji na tematy tolerancji religijnej i światopoglądowej, próbą poszukiwania prawdy.
 
,,Apelujemy do wszystkich osób i środowisk, którym leży na sercu dobro młodego pokolenia Polaków o zawarcie społecznego konsensusu w powyższej sprawie i poparcie naszej inicjatywy” – piszą autorzy petycji.
 
Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział zmianę przepisów na takie, które zobligują ucznia do zapisania się bądź to na lekcje religii, bądź etyki. Obecnie przedmioty te nie są obowiązkowe i istnieje możliwość, by uczeń nie uczęszczał na żaden z nich. Minister podkreślił, że do młodzieży powinien docierać przekaz o systemach wartości.
 
Źródła: portalsamorzadowy.pl, citizengo.org, oprac. wt

Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar