Wzrost zakażeń koronawirusem w kraju, do liczby ponad 25 tys. zachorowań dziennie, spowodował decyzję władz o utrzymaniu nauki zdalnej dla uczniów starszych klas i ponownym przejściu uczniów młodszych klas na nauczanie w trybie zdalnym. W innych krajach Unii Europejskiej sytuacja w dziedzinie nauczania jest zróżnicowana.

Zaostrzenie przepisów w Polsce
22 marca do nauki w domach powróciły więc dzieci z klas I-III szkół podstawowych, które od 18 stycznia uczyły się stacjonarnie. Taki stan rzeczy ma potrwać co najmniej do 11 kwietnia.

Naukę zdalną utrzymano w szkołach ponadpodstawowych, szkołach dla dorosłych i placówkach kształcenia ustawicznego oraz centrach kształcenia zawodowego.

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, włącznie z placówkami posiadającymi oddziały sportowe i mistrzostwa sportowego, lub będące w całości szkołami sportowymi, będą swój program edukacyjny realizowały za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.

Opieka świetlicowa i możliwości nauki zdalnej na terenie szkoły
Na wniosek rodziców posiadających dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej, których praca związana jest ze zwalczaniem epidemii, szkoły mają obowiązek zapewnienia tym uczniom opieki świetlicowej oraz możliwości do zdalnej nauki na swoim terenie.

Placówki i szkoły specjalne działają bez zmian, na dotychczasowych zasadach, przy czym uczniom niepełnosprawnym dyrektorzy tych placówek zobowiązani są zapewnić możliwość kształcenia zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły.

Bez zmian funkcjonują też szkoły praktycznej nauki zawodu, w tym szkoły branżowe I stopnia kształcące młodocianych pracowników.

Najmłodsi jak dotąd
Jeśli chodzi o przedszkola i żłobki, to funkcjonować one mogą tak jak dotąd, utrzymując dotychczasowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego.

Nauczyciele już zaszczepieni
Pierwszą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi otrzymało już ponad 90 proc. polskich nauczycieli, którzy zarejestrowali się do szczepienia. Znakomita większość z nich to pedagodzy pracujący w szkołach.

Kiedy powrót do nauki stacjonarnej
MEiN deklaruje możliwość powrotu do nauki stacjonarnej w szkołach jeszcze w kwietniu. Potwierdził to 23 marca w Polskim Radiu 24 szef resortu edukacji Przemysław Czarnek. Zastrzegł jednak, że o wznowieniu edukacji stacjonarnej z dniem 12 kwietnia zadecyduje sytuacja pandemiczna w kraju. Rozważany jest też wariant ponownej nauki w systemie hybrydowym dla uczniów młodszych klas szkół podstawowych. Decyzje na ten temat mają zapaść po Świętach Wielkanocnych.

Zdalnie nie znaczy normalnie
Nauka zdalna rodzi wiele problemów, zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców. Przyznaje się, że jest to mało skuteczna forma edukacji zwłaszcza w niższych klasach. Na wyższych poziomach też nie zapewnia pełnej realizacji programu nauczania, o czym świadczy zaniżenie wymagań egzaminacyjnych dla ósmoklasistów oraz maturzystów.

Do tego kształcenie zdalne generuje lub nasila niekorzystne zjawiska w sferze psychicznej i fizycznej młodzieży, na co wskazują badania naukowe, o których nie raz pisaliśmy na naszych łamach. Nie można też zapominać o przerzuceniu wielu obowiązków na rodziców (opieka, obiady) oraz o konsekwencjach natury ekonomicznej (np. wzrost opłat za Internet i media).

Cyfrowe kłopoty w całej Europie
Technicznym wyzwaniem dla nauki online jest zapewnienie dostępu uczniów do sprzętu komputerowego i drożnych połączeń internetowych, a także odpowiednie kompetencje nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Kłopoty w tych dziedzinach nie dotyczą tylko Polski, ale też Niemiec, Grecji i Włoch, a od podobnych problemów, choć w mniejszej skali nie są wolne Dania, Estonia, Holandia i Wielka Brytania. W związku z pandemią i nauką zdalną kraje musiały poczynić spore wydatki na zakup laptopów dla uczniów oraz zwiększenie przepustowości połączeń sieciowych. Okazało się też, że szkolenia w zakresie prowadzenia zdalnej nauki musi przejść wielu nauczycieli.

Kto zdalnie, a kto nie w EU
W lutym i na początku marca niektóre kraje europejskie poluzowały obostrzenia w sferze nauczania. Do szkół stopniowo powracały dzieci i młodzież w Wielkiej Brytanii, Danii, Niemczech, Portugalii i Holandii. Jednak w Niemczech, na skutek wzrostu zachorowan zwiazanych w koronawirusem, w kilku krajach zwiazkowych ponownie zamyka się szkoły i przedszkola. Właśnie zapadła tam decyzja, by w okresie Wielkanocy między 1 a 5 kwietnia wprowadzić ogólnokrajowy lockdown

Naukę zdalną rozpoczęli lub kontynuują uczniowie we Włoszech, Bułgarii, Czechach, na Litwie i na Węgrzech. W Hiszpanii dotąd większość placówek oświatowych była otwarta, lecz niedawno nastąpił w tym kraju wzrost zakażeń koronawirusem.

We Francji szkoły funkcjonowały w normalnym trybie od początku roku szkolnego. Ostatnio jednak w 16 z 96 departamentów wprowadzono czterotygodniowy lockdown. Mimo to szkół nie zamknięto, jedynie licea funkcjonują w trybie hybrydowym.

W Szwecji, podobnie jak w Finlandii, w trybie stacjonarnym uczą się dzieci w szkołach podstawowych (w Szwecji tylko młodsze), pozostali uczniowie pracują w trybie zdalnym lub hybrydowym.

Sytuacja epidemiczna jest dynamiczna i możliwe są zmiany w obu kierunkach.

Polska Wielkanoc w ograniczeniach
Poza utrzymaniem i zmianą trybu nauczania wprowadzono też w kraju cały szereg innych obostrzeń, związanych z handlem i usługami. Ograniczenia obejmą więc okres Świąt Wielkanocnych.


Źródła: prawo.pl, gov.pl, dw.com, deutschland.de, polsatnews.pl, PAP, glos.pl, polskieradio.pl, oprac. wt
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com