Coraz bliżej do egzaminu ósmoklasisty – na co zwrócić uwagę w nauce angielskiego
Zdjęcie: Pexels.com

Coraz bliżej do egzaminu ósmoklasisty – na co zwrócić uwagę w nauce angielskiego

Obecny czas to okres wytężonej nauki dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Pod koniec maja czeka ich bowiem egzamin ósmoklasisty i idący za tym wybór dalszej drogi kształcenia. Jednym z elementów tego egzaminu będzie sprawdzenie poziomu wiedzy z nowożytnego języka obcego. Młodzież najczęściej wybiera angielski. Czego mogą spodziewać się uczniowie?
 
870 flags 38754 1280
 
Tegoroczne egzaminy ósmoklasisty odbędą się w następujących terminach:
 
23 maja 2023 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
24 maja 2023 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki,
25 maja 2023 (czwartek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (lub innego języka nowożytnego).
 
870 Dzialaj z nami
 

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

Egzamin ósmoklasisty z język angielskiego lub innego nowożytnego języka obcego, który uczeń zdecyduje się zdawać ma formę pisemną. W arkuszach egzaminacyjnych znajdzie się od 45 do 55 zadań w tym zadania otwarte (zadanie z miejscami do uzupełnienia, odpowiedzi na pytania), zamknięte (wybór wielokrotny, dobieranie, prawda/fałsz) i wypowiedź pisemna, która zamyka arkusz egzaminacyjny.
 
Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego obejmuje następujące części:
 
- rozumienie ze słuchu (zadania odnoszące się do nagrań audio),
- znajomość funkcji językowych,
- rozumienie tekstów pisanych,
- znajomość środków językowych,
- wypowiedź pisemna (e-mail, wpis na bloga, zaproszenie, ogłoszenie lub notatka).
 
870 pexels antoni shkraba 5306425
 

Wymagania i zakres materiału

W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego odpowiadają poziomowi A2. Ogólne wymagania egzaminacyjne dotyczą:
 
- znajomości środków językowych,
- rozumienia wypowiedzi,
- tworzenia wypowiedzi,
- reagowania na wypowiedzi,
- przetwarzania wypowiedzi.
 
Szczegółowe wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty 2023 znajdują się na stronie cke.gov.pl.
 
870 pexels nothing ahead 4440715
 

Co warto powtórzyć

Podczas przygotowań do egzaminu uczniowie powinni zajrzeć do arkusza z poprzedniego roku. Na stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej znajduje się nie tylko arkusz, ale także transkrypcja nagrań.
 
Warto przećwiczyć rozumienie ze słuchu, a także tworzenie wypowiedzi pisemnej. Na egzaminie przydatne będzie też słownictwo na poziomie A2 z następujących obszarów tematycznych:
 
- człowiek,
- miejsce zamieszkania,
- edukacja,
- praca,
- życie prywatne,
- żywienie,
- zakupy i usługi,
- podróżowanie i turystyka,
- kultura,
- sport,
- zdrowie,
- nauka i technika,
- świat przyrody.
 
870 teacher 6046103 1280
 

Angielski wokół nas

Współczesna młodzież w coraz większym stopniu styka się z językiem angielskim przy okazji gier, tekstów i nagrań zamieszczanych w sieci, różnego rodzaju instrukcji, a także anglojęzycznych słów (np. terminów), które przenikają do języka polskiego. To tzw. bierna nauka języka.
 
Jednak do jak najlepszego zdania egzaminu potrzebna jest usystematyzowana wiedza, znajomość gramatyki oraz szerokiego słownictwa, a także umiejętność jego zastosowania w praktyce – w mowie i piśmie. Nauka języka obcego jest najpopularniejszym tematem dodatkowych zajęć i korepetycji.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
Oprac.: wit
Źródło: Dziennik Polski, cke.gov.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
 
870 Dzialaj z nami
Fixed Bottom Toolbar