AKTYWNI DLA RODZINY - powstała strona dla rodziców TUTORING.pl

SternikPonad 1300 uczniów. Od żłobka „Strumyk”, poprzez przedszkole „Strumienie”, dwie szkoły podstawowe, aż po dwa licea ogólnokształcące – tak dziś prezentuje się oferta edukacyjna Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Sternik”, prekursora modelu edukacji zróżnicowanej w Polsce.
 
Początki dziełem rodziców
Szkoły „Sternika” – jak głosi komunikat – powołała do życia grupa rodziców, którzy poszukiwali dla swoich dzieci modelu edukacyjnego łączącego naukę z wychowaniem. – Pragnęli oni wychowywać dzieci do pracowitości, szczerości, wolności i odpowiedzialności, tak aby wyrosły one na osoby potrafiące dokonywać pozytywnych zmian w społeczeństwie – czytamy. – Takie podejście do wychowania wynikało z uniwersalnych wartości wypływających z natury człowieka. Uważali oni, że współpraca rodziny i szkoły pozwoli na takie wychowanie dziecka, dzięki któremu wyrośnie ono na dobrze ukształtowanego człowieka, postrzegającego swoje życie jako służbę innym. Chcąc, aby te same wartości były przekazywane dzieciom w szkole, postanowili więc założyć placówki edukacyjne obejmujące cały okres dorastania młodych ludzi – od przedszkola do matury. Do grupy założycieli przyłączyli się z czasem inni rodzice.
 
Solidne fundamenty
Szkoły Stowarzyszenia opierają się na silnych fundamentach. Pierwszy to wiodąca odpowiedzialność rodziców za wychowanie dzieci, zgodnie z zasadą rodzice – nauczyciele – dzieci. Drugim filarem jest wychowanie całościowe, w którym kluczową rolę odgrywa tutor/doradca rodziny i ucznia; trzecim – edukacja zróżnicowana ze względu na płeć, w której ten sam program realizuje się oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, w szacunku dla ich równości i różnic między nimi. Czwarty fundament to wychowanie i nauczanie zgodne z antropologią chrześcijańską i nauką Kościoła katolickiego; piąty to silne ukierunkowanie na rozwój w wierze przy poszanowaniu wolności sumień. Szósty, ale nie mniej ważny filar, to otwartość na różnorodność – wartością szkoły jest obecność w niej rodzin, które różnią się od siebie, ale podzielają tę samą wizję wychowawczą.
 
Wychowanie jak budowa domu
Na czym polega wizja dobrego wychowania realizowanego w placówkach Sternika?
Podstawą kształcenia i wychowania w placówkach Stowarzyszenia Sternik jest edukacja spersonalizowana – tłumaczy Ewa Korba, dyrektor Szkoły „Strumienie”. – Takie podejście zakłada, że każdy uczeń jest wyjątkową i niepowtarzalną osobą. Edukacja spersonalizowana pomaga uczniom osiągnąć pełny rozwój ich możliwości i zdolności oraz dojrzałość i wiedzę konieczną do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji. Rozwój ucznia obejmuje zarówno przyswajanie wiedzy, jak i doskonalenie umiejętności i kształtowanie cnót, czyli dobrych dyspozycji charakteru – dodaje szefowa placówki.
Przede wszystkim zaś rodzice zgadzają się co do tego, że podstawą wychowania jest rodzina, a wychowanie jest rodzajem budowania. –Samo wychowanie można porównać do budowania domu. Domy mogą wyglądać bardzo różnie, ale zawsze muszą mieć solidne fundamenty, które jakościowo nie będą się od siebie różniły. Podobnie jest z naszymi rodzinami. Są bardzo różnorodne, każda z nich jest jedyna w swoim rodzaju, ale każdej zależy, aby ten fundament był solidny – czytamy na sternik.edu.pl.
 
Edukacja zróżnicowana
Od szkoły podstawowej wzwyż, wszystkie placówki Sternika działają w oparciu o wspomniany wyżej model edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć. To oczywiście nic innego jak sposób kształcenia opierający się na założeniu, że dziewczęta i chłopcy (od pewnego wieku) przyswajają wiedzę i rozwijają się inaczej, a tym samym potrzebują innego podejścia w szkole. Ten model edukacji ma oczywiście wiele zalet. Jak czytamy w materiałach źródłowych, cechuje go większa wydajność w nauce (chłopców, jak i dziewcząt), szacunek dla etapów dojrzewania każdej płci, metodyka kształcenia lepiej dostosowana do płci czy brak zachowań rywalizacyjnych.
Na łamach „Niedzieli” Josep María Barnils, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Zróżnicowanej stwierdził, że jak najbardziej należy brać pod uwagę charakterystykę konkretnej płci i edukować w sposób do tego adekwatny.
Szkoły, w których uczą się same dziewczynki lub tylko chłopcy, ułatwiają nauczycielom wychowywanie. W zwykłej, koedukacyjnej szkole jest to o wiele trudniejsze. Przykładowo jeśli 13-letniej dziewczynce powiem coś moim normalnym tonem głosu, ona może pomyśleć, że ją karzę, bo mówię to w sposób, do jakiego nie jest przygotowana. Reakcją dziewczynki będzie zawsze pytanie: Dlaczego na mnie krzyczysz? Jeśli wchodzę do klasy chłopców i mówię tym samym tonem – oni traktują to normalnie, nie jest to dla nich żaden stres – czytamy na portalu niedziela.pl, a zdaniem przewodniczącego Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Zróżnicowanej, edukacja, która bierze pod uwagę różnice między chłopcami a dziewczynkami, powinna być czymś powszechnym.
 
Płeć ma znaczenie
Oczywiście, że płeć w edukacji ma znaczenie – potwierdza Agnieszka Przybyłowska ze Stowarzyszenia Sternik. – Nie jest tajemnicą, że chłopcy uczą się zupełnie inaczej niż dziewczynki. Jedni i drudzy mają przecież inne predyspozycje, wymagają innego rodzaju komunikowania. Chłopcy generalnie oczekują krótszych, zwięzłych komunikatów; dziewczynki – spokojniejszego tonu czy też bardziej rozbudowanych wypowiedzi.
W tego rodzaju placówkach oświatowych odpada także element źle pojętej rywalizacji. – W tak zwanych „zwykłych” szkołach większość konkursów plastycznych wygrywają dziewczynki, a chłopcy są z reguły bez szans. W przypadku projektów wymagających korzystania z narzędzi technicznych, mamy sytuację odwrotną. W placówkach Sternika chłopcy rywalizują z chłopcami, dziewczynki z dziewczynkami – dodaje nasza rozmówczyni.
 
Na każdą kieszeń
Stowarzyszenie Sternik jest organizacją „non profit”, czyli mówiąc krótko nie osiąga zysków i nie prowadzi działalności gospodarczej, osiągając przychody jedynie z dotacji oświatowej oraz wpływów z tytułu czesnego. Co ważne, do placówek edukacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie mogą uczęszczać dzieci, których rodziców nie stać na opłacenie pełnej kwoty czesnego. Jak podkreśla Agnieszka Przybyłowska, od początku jednym z głównych założeń Projektu było to, aby kryterium ekonomiczne nie było najważniejszym kryterium przyjęcia dane rodziny do Projektu. – Rodziny, którym możliwości finansowe nie pozwalają na opłacanie czesnego w pełnej wysokości mają możliwość skorzystania z tzw. zniżek zwyczajnych, a w szczególnych przypadkach również ze zniżek nadzwyczajnych – wyjaśnia. Jest również ukłon dla rodzin wielodzietnych. Za pierwsze i drugie dziecko w placówkach Sternika rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego. Czesne dla trzeciego dziecka będzie o połowę niższe, w przypadku czwartego dziecka pojawia się bonifikata na poziomie 75%, za piąte i kolejne dziecko rodzice nie płacą czesnego w ogóle.
Co ważne, istnieje możliwość wspierania edukacji dzieci i młodzieży w placówkach Stowarzyszenia. – W tym właśnie celu utworzono fundusz edukacyjny, w ramach którego gromadzone są potrzebne środki. Środki te pochodzą od osób, które zdecydowały się wspierać innych. Są to głównie rodziny uczestniczące w Projekcie oraz pozostali darczyńcy. Każdy może włączyć się do pracy na rzecz wsparcia tej inicjatywy – bądź poprzez szukanie sponsorów, bądź też poprzez osobisty wkład – dodaje nasza rozmówczyni.
Jak podkreśla, Sternik działa dynamicznie, a w planach Stowarzyszenie jest uruchamianie kolejnych placówek edukacyjnych w nowych lokalizacjach.
 
tutoringrodzinny.pl
W ramach projektu „Tutoring rodzinny – rozwój młodego człowieka w rodzinie” realizowanego z kolei w ramach konkursu „Po pierwsze Rodzina!”, Stowarzyszenie Sternik uruchomiło platformę tutoringrodzinny.pl, za pośrednictwem której możemy umówić się na rozmowę z tutorem online (tutor to korepetytor, którego celem jest pomoc rodzicom w nauczeniu dziecka jak być dobrym człowiekiem); bogatą w liczne podcasty tematyczne oraz wydało broszurę informacyjną „Przewodnik dla rodziców i tutorów”. – Jest on owocem doświadczeń i refleksji nad tutoringiem podejmowanych w placówkach posługujących się metodą edukacji spersonalizowanej. Wśród poruszonych tutaj zagadnień znajdziemy między innymi wskazówki jak nauczyć dziecko wydajnej pracy, określania celów czy też pokonywania przeszkód. Jesteśmy przekonani, że może okazać się pomocny dla każdego, kto chciałby skutecznie wesprzeć dziecko w jego rozwoju, aby stało się w dorosłym życiu człowiekiem szczęśliwym i spełnionym – czytamy na stronie projektu.
 
 
Kontakt:
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK
ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 22 515 11 60
 
tekst: Karol Pomeranek
zdjęcia: facebook.com/szkolazagle; facebook.com/LiceumStrumienie
źródła: sternik.edu.pl, niedziela.pl, Wikipedia
Fixed Bottom Toolbar