46% maturzystów uważa, że zmiana terminu matur negatywnie wpłynie na ich wyniki - raport z badania

naukaEkspert Polskiego Forum Rodziców – dr Krzysztof Szwarc – przeprowadził badanie ankietowe wśród tegorocznych maturzystów, których udziałem stał się nie tylko zwykły przedegzaminowy stres, ale również niepokój wynikający ze stanu epidemii. Blisko 2/3 badanych uważa, że „zaistniała sytuacja jest dla nich krzywdząca”, ponad połowa odczuwa dodatkowy stres „związany ze zmianą terminu matur”, a blisko połowa, że zmiana terminu „negatywnie wpłynie na ich wyniki”. (Red.)


4 maja powinna rozpocząć się tegoroczna matura – tak wynikało z harmonogramu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jeszcze kilka tygodni temu. Jednak na skutek epidemii koronawirusa sytuacja uległa zmianie. Egzamin został przełożony i – zgodnie z zapowiedzią Ministra Edukacji Narodowej – rozpocznie się 8 czerwca (o ile stan zagrożenia epidemicznego na to pozwoli). W świetle przeprowadzonego badania ankietowego należy uznać, iż – zdaniem maturzystów – zmiana terminu matury jest dobrym rozwiązaniem, a podany termin ma więcej zwolenników niż przeciwników. Jednakże taka modyfikacja harmonogramu wpływa na większy stres osób kończących w tym roku szkołę średnią. Jest to związane głównie z niepewnością, z jaką mierzą się młode osoby nie tylko w kontekście jednego z najważniejszych egzaminów w życiu, ale również między innymi w aspekcie bezpieczeństwa (szczególnie zdrowotnego) czy też w kwestii rekrutacji na studia. Maturzyści są podzieleni w sprawie sposobu naboru na wyższe uczelnie w przypadku ewentualnego odwołania matur. Mniej więcej podobne odsetki osób wyrażały się pozytywnie, jak i negatywnie w aspekcie konkursu świadectw i  egzaminów wstępnych.

Maturzyści nie czują się najlepiej przygotowani do egzaminu, ich sytuacji nie poprawi dodatkowy czas, mimo, iż większość z nich skorzysta z tej okazji, by powtórzyć materiał. Problemem okazało się zawieszenie zajęć w szkole i brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielami. Mimo, iż nauczanie odbywało się w formie zdalnej, to część osób nie miała do tego należytych warunków lub po prostu motywacji. Negatywnie na wyniki matur może wpływać ograniczona możliwość korzystania z korepetycji, co w przypadku części osób jest ważnym elementem przygotowania do egzaminu.

Zaistniała sytuacja jest wyjątkowa i trudno wskazać skuteczne rozwiązanie. O ile rezygnację z części ustnej przyjęto z bardzo dużym zadowoleniem, to pozostaje niepewność w kwestii bezpieczeństwa na części pisemnej. Maturzyści kategorycznie odrzucają możliwość odbycia obowiązkowej kwarantanny przed egzaminem. Więcej przeciwników niż zwolenników ma pomysł z maturami online, a pisanie egzaminu w maseczce negatywnie wpłynie na wyniki ze względu na wyraźnie obniżony komfort.

Sytuacja związana z przełożeniem tegorocznej matury wpływa negatywnie na psychikę maturzystów, ale też ich rodziców. W wielu przypadkach wykazują oni duże zainteresowanie przygotowaniami swoich dzieci do tego jakże ważnego wydarzenia. I zapewne też przeżywają tę wyjątkową sytuację. Pozostaje mieć nadzieję, że obecnie znoszone restrykcje nie zwiększą zagrożenia epidemicznego i matura odbędzie się w przyszłym miesiącu.

Badanie przeprowadzono w dniach 20-29 kwietnia 2020 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie 1876 maturzystów. Jest ono reprezentatywne ze względu na płeć respondenta oraz typ szkoły (liceum, technikum).

Pełny raport dostępny jest tutaj.


dr Krzysztof Szwarc


Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar