Zanim wyślemy dziecko na kolonię – czyli o czym rodzice powinni wiedzieć

amusement park 237200 1280Zostały przygotowane wspólne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży zawierające mnóstwo szczegółowych ustaleń, których należy przestrzegać w związku ze stanem epidemii.

„Przygotowane wytyczne zawierają wymagania i procedury dotyczące przygotowania wypoczynku - można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej - w tym organizacji wyżywienia uczestników, bazy noclegowej czy wyposażenia w środki ochrony osobistej itp. Opisana została również procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem wśród uczestników, kadry i innych pracowników wypoczynku. W wytycznych znalazły się też zalecenia dla rodziców, którzy zdecydują się wysłać swoje dziecko na kolonie czy obóz letni”.

W dokumencie czytamy m.in.:

”Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.

2. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

5. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.”

Warto zapoznać się z tymi wytycznymi, żeby mieć pewność czy organizatorzy przestrzegają zasad bezpieczeństwa, ale także dlatego, żeby wiedzieć, jakie dodatkowe obowiązki nałożone są na nas, rodziców.

Więcej szczegółów tutaj.


Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar