Wskaźnik dzietności w Polsce niższy niż w Chinach po latach rygorystycznej „polityki jednego dziecka”

71640063 446720795941683 7046229925983944704 nprof. Jakub Isański
socjolog


Centrum Badania Opinii Społecznej w ub.r. opublikowało raport z badań na temat preferowanych i realizowanych modeli życia rodzinnego, w którym znaleźć można ciekawe informacje na temat współczesnego życia rodzinnego w Polsce.

Z zamieszczonych danych pochodzących z badań wynika, że niemal połowa małżeństw w Polsce nie ma wcale dzieci lub ma jedno, 1/3 ma dwoje dzieci, a 1/5 ma troje lub więcej dzieci. Daje to bardzo niską średnią liczbę dzieci. Wskaźnik dzietności w Polsce jest na poziomie niższym niż w Chinach po wielu latach bardzo rygorystycznej „polityki jednego dziecka”.

W tym samym badaniu znaleźć można także informację o tym, ile dzieci Polacy chcieliby mieć - ponad 90% chciałoby mieć dwoje dzieci lub więcej. Niezależnie zatem od przyczyn tak niskiej dzietności, zdecydowana większość Polaków wolałaby mieć dzieci. 

Podobnie ciekawe są informacje dotyczące wielkości rodzin, które mieszkają razem: chociaż tylko 22% rodzin w Polsce to duże rodziny wielopokoleniowe żyjące razem, model ten jest preferowany przez dwukrotnie większy odsetek Polaków - 32%. Z kolei życie samotne jako pożądany model życia rodzinnego wskazywane jest jedynie przez 3% Polaków, podczas gdy faktycznie żyje w ten sposób (według danych z tego samego badania) - co dziesiąty Polak. 

Co zatem mówią nam te badania o współczesnej sytuacji rodzinnej w Polsce? Po pierwsze, że w powszechnym wyobrażeniu o rodzinie, jest ona związana ze wspólnym zamieszkiwaniem małżonków z dziećmi, nierzadko z trzema pokoleniami pod jednym dachem. To wyobrażenie odbiega jednak od rzeczywistości - mniej Polaków niż chciałoby żyje w taki sposób (jest to częściej spotykanie na wsi niż w mieście). Z kolei życie samotne, chociaż jest coraz bardziej powszechne (zwłaszcza w dużych miastach) jako pożądaną formę życia wskazywane jest zaledwie przez 1/3 ludzi, którzy żyją w taki sposób. 


Zdjęcie ilustracyjne/fot. Milena Gliwa
Fixed Bottom Toolbar