newborn baby 990691 1280dr Krzysztof Szwarc

demograf


Główny Urząd Statystyczny opublikował informacje na temat sytuacji społeczno-gospodarczej kraju (w tym dane demograficzne) za okres styczeń - maj 2019 rok. Wiele wskazuje, że mamy do czynienia z kolejnym rokiem z malejącą liczbą urodzeń. Po wprowadzeniu programu „Rodzina 500+” w 2016 roku już w kolejnym roku odnotowano blisko 402 tysiące urodzeń, co wywołało duży entuzjazm wśród osób odpowiedzialnych za politykę prorodzinną, gdyż prognozowano mniejszą liczbę. Jednak w 2018 roku na świat przyszło 389,5 tysiąca dzieci.

Na podstawie informacji za pierwsze pięć miesięcy bieżącego roku należy oczekiwać kolejnego spadku. Do tej pory w 2019 roku zarejestrowano 153,8 tys. urodzeń, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego było to 160,6 tys. (spadek o 3,7%), a w roku 2017 – 166,2 tys. Liczba urodzeń w poszczególnych miesiącach roku wykazuje pewną regularność – najwięcej dzieci rodzi się w miesiącach letnich, najmniej w zimowych.

Na podstawie danych z ostatnich lat można oszacować, że roczna liczba urodzeń w 2019 roku oscylować będzie wokół poziomu 375 tys. – 377 tys. Jest to oczywiście bardzo wstępna prognoza. Można już jednak z dość dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że nie będzie wzrostu liczby urodzeń w stosunku do roku poprzedniego. Prawie we wszystkich dotychczasowych miesiącach tego roku na świat przyszło mniej dzieci niż rok wcześniej. Jedynie w kwietniu odnotowano większą liczbę urodzeń niż w czwartym miesiącu wcześniejszego roku, ale i tak tylko o 0,3 tys.

Sytuację może zmienić fakt rozszerzenia programu „Rodzina 500+”, jednak nie spodziewałbym się, by efekty były dostrzegalne już w najbliższych miesiącach.


dr Krzysztof Szwarc - demograf, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; członek Sekcji Demografii Historycznej Polskiego Komitetu Demograficznego PAN, członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego, redaktor statystyczny Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zajmuje się problematyką analiz płodności oraz statystyki społecznej. Członek Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim. Prywatnie mąż i ojciec trojga dzieci. 


Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com