Specjalista pilnie poszukiwany – prognoza zapotrzebowania zawodowego rynku pracy

welder 385354 1280W jakim kierunku mają kształcić się młodzi uczniowie? Czy po ukończeniu edukacji szybko i łatwo znajdą pracę? Jakie specjalizacje i zawody są, lub będą w niedalekiej przyszłości poszukiwane. Pytanie to zadają sobie zarówno młodzi ludzie, jak i ich rodzice. Podpowiedź przynosi prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Jest ona przygotowywana zarówno dla całego kraju, jak i dla poszczególnych województw i ogłaszana na początku każdego roku.

Specjaliści potrzebni w kraju

Jak pokazuje analiza ministerstwa nauki i edukacji na krajowym rynku występuje szczególne zapotrzebowanie na 28 rożnego rodzaju zawodów. Należą do nich takie specjalności jak automatyk, dekarz, elektronik, elektryk, kierowca-mechanik, mechatronik, murarz-tynkarz czy ślusarz. Chodzi nie tylko o wykształcenie na poziomie zawodowym w tych branżach, ale także o techników.

Poszukiwani są również operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, do robót ziemnych i drogowych oraz do obsługi obrabiarek skrawających.

Na brak pracy nie będą też narzekać uczniowie wykształceni w zawodach związanych z kolejnictwem i transportem szynowym, takich jak monter nawierzchni kolejowej, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego.

Branże szczególnie atrakcyjne

Jak wynika z przeprowadzonej analizy największe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników będzie występować w takich branżach jak:

- budownictwo (w tym drogowe);
- energetyka;
- informatyka i robotyka;
- obsługa maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych;
- transport drogowy i szynowy.

Nowe zawody

Warto zwrócić uwagę na kilka zawodów, które pojawiły się na liście po raz pierwszy. Są to:

- dekarz – obecne i przewidywane zapotrzebowanie na tą specjalność przekracza liczbę osób, które kształcą się w tym zawodzie;

- technik dekarstwa – to nowy zawód, który w systemie kształcenia pojawi się od września tego roku, odpowiadając na rynkowe potrzeby dalszej specjalizacji i wyższych kwalifikacji w tym zawodzie;

- technik robotyk – kolejny nowy zawód, który w systemie kształcenia pojawi się od września tego roku, a którego konieczność wprowadzenia potwierdziła prognoza ministerstwa;

- monter nawierzchni kolejowej – specjalizacja zawodowa, która pojawiła się w związku z planowanym rozwojem infrastruktury kolejowej (budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i rozwój sieci kolejowej w kraju).

Kogo potrzeba w województwach

Oprócz listy zawodów potrzebnych w skali kraju prognoza zawiera dane dotyczące zapotrzebowania na poszczególne specjalności w każdym województwie. W Wielkopolsce obejmuje ona aż 94 zawody o istotnym zapotrzebowaniu na pracowników (od automatyka po technika żywienia i usług gastronomicznych) oraz 64 zawody o umiarkowanym zapotrzebowaniu na rynku pracy (od asystenta osoby niepełnosprawnej po złotnika-jubilera).

Komu i czemu służy prognoza

Prognoza z jednej strony służyć ma młodzieży i pomagać w wyborze kierunku dalszej nauki pod kątem zdobycia specjalistycznego wykształcenia zawodowego, z drugiej strony jest ona wskaźnikiem dla szkolnictwa branżowego i ma dostosowywać ofertę szkół prowadzących kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy. Pierwsze takie opracowanie powstało w 2019 roku. Celem badania jest wspieranie szkolnictwa zawodowego, przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów szkół, wpisanie się w strategiczny program rozwoju państwa.

Skąd biorą się dane do badania

Prognoza opiera się o dane demograficzne, edukacyjne i ekonomiczne zgromadzone i opracowane przez Instytut Badań Edukacyjnych, który zbiera informacje statystyczne z GUS, ZUS oraz Systemu Informacji Oświatowej. Celem jest stworzenie prognozy zapotrzebowania na zawody na okres najbliższych pięciu lat.

Wpływ prognozy na szkoły

Na podstawie tego opracowania szkoły mogą zaplanować w jakich zawodach powinny kształcić swoich uczniów, a samorządy - w myśl znowelizowanego prawa oświatowego - w 2022 roku otrzymają zwiększone subwencje oświatowe na szkoły, które przygotowywać będą młodzież do zawodów o szczególnym zapotrzebowaniu na krajowym rynku pracy.

Szczegółowe omówienie i cała prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy w formie list zawodów znajduje się TUTAJ.

Źródło: gov.pl, oprac. wt
Zdjęcie: Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar