Samorządowa Karta Praw Rodzin odrzucona przez radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

family 521551 640Chociaż w biurze Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Małgorzaty Waszak zostały złożone prawie cztery tysiące podpisów za uchwaleniem Samorządowej Karty Praw Rodzin, radni Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy zagłosowali przeciwko.

Karta Rodzin to zbiór zapisów, które obowiązują w polskim prawie – Konstytucji RP, prawie oświatowym i rodzinnym. Doświadczenia wielu rodziców potwierdzają, że mimo obowiązujących aktów prawnych o ochronie rodziny, w wielu miejscach np. w niektórych szkołach, nie mogą liczyć na ich respektowanie. W Poznaniu bez zgody rodziców dzieci brały udział w tzw. zajęciach antydyskryminacyjnych lub w obchodach Tęczowego Piątku. 

W zbieraniu podpisów poparcia dla tego niezwykle ważnego dokumentu przedstawicieli środowisk prorodzinnych z Wielkopolski, w tym ze Społecznej Rady Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań”, wspierały fundacje – „Centrum Życia i Rodziny” oraz „Głos dla Życia”. Przewodniczący rady „Rodzinny Poznań” Bartosz Brzeziński nie kryje rozczarowania wynikiem głosowania. – W Karcie Rodzin nie ma niczego, co mogłoby komukolwiek zagrażać. Została już uchwalona w 37. samorządach, dla których ważne jest respektowanie obowiązującego w Polsce prawa i realizacja korzystnych dla rodzin rozwiązań.

Prof. Michał Michalski z Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie podkreśla, że uchwalenie Karty Rodzin byłoby uznaniem roli, jaką dla lokalnej gospodarki, kultury i rozwoju regionu odgrywa rodzina. Ponadto byłoby też potwierdzeniem, że zapisy Konstytucji RP dotyczące małżeństwa, rodziny i wychowania dzieci realnie regulują, a także kształtują nasze życie społeczne. 

Paulina Stochniałek z Koalicji Obywatelskiej stwierdziła podczas poniedziałkowej sesji – W ogóle nie powinniśmy zajmować się tą uchwałą. Samorząd województwa dba o rodziny wielodzietne od lat, ale jego rolą na pewno nie jest ocena poglądów i przekonań mieszkańców, tego, jak żyją i z kim żyją. W samej definicji rodziny ta karta dyskryminuje już osoby samotnie wychowujące dzieci i osoby w związkach partnerskich, które dzieci wychowują.

Poznańskie rodziny słyszały już podobne argumenty z ust radnych Koalicji Obywatelskiej podczas sesji Rady Miasta Poznania, która odbyła się w grudniu 2019 r. Jej efektem było odrzucenie uchwały o Karcie Rodzin

Bartosza Brzezińskiego dziwi ton, w którym o podstawowej jednostce społecznej mówi się w klubach KO, PSL, i Lewicy, czyli partii, które mają istotny wpływ na przyszłość regionu.

- W tej sytuacji rodzicom pozostaje baczne przyglądanie się kierunkom lokalnej polityki oraz beneficjentom korzystającym z finansowego wsparcia Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Poznania. W Wielkopolsce realizowane się projekty związane z tzw. polityką równościową, które dedykowane są naszym dzieciom – uczniom wielkopolskich szkół. Będziemy obserwować, czy jednocześnie szanowane są podstawowe prawa rodziców - dodaje Brzeziński.

(elach)
Zdjęcia ilustracyjne/Pixabay.com, polskieforumrodzicow.pl 

Fixed Bottom Toolbar