para 4329959 1280dr Krzysztof Szwarc
demograf

Według najnowszych danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego z poradni rodzinnych w Polsce skorzystało w 2018 roku 175 939 osób, co jest największą liczbą w ostatnich trzech latach. Najczęściej - 63,5% - doradztwa poszukiwano w ośrodkach parafialnych. Co czwarta osoba szukała porady w ośrodkach specjalistycznych, co dziesiąta w dekanalnych, a co pięćdziesiąta w poradniach rejonowych.

Taki stan rzeczy wynika z większej dostępności poradni prowadzonych przez parafie. W 2018 roku było ich w Polsce blisko 2500 (85% wszystkich poradni). Jednakże frekwencyjnie tego typu instytucje cieszyły się najmniejszym zainteresowaniem, na jedną poradnię przypadało bowiem średnio 45,5 korzystających. Zdecydowanie większe natężenie korzystających odnotowano w specjalistycznych poradniach rodzinnych. W 2018 roku na jedną tego typu poradnię przypadało aż 380 osób (specjalistycznych poradni rodzinnych w Polsce odnotowano 114).

Taka dysproporcja może mieć związek z tym, kto udziela porad w tych instytucjach, co zapewne przekłada się na skuteczność konsultacji. W poradniach parafialnych bowiem specjaliści stanowili zaledwie 3% zatrudnionych a w ośrodkach specjalistycznych - 64%.

Pełen raport dostępny jest tutaj


Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com