Premia małżeńska, czyli czy na małżeństwie można zarobić?

wedding 997631 1280prof. Michał A. Michalski


Tak postawione pytanie zapewne od razu budzi skojarzenia, które raczej nie wpisują się w obraz wspaniałej miłości małżeńskiej. Może mianowicie przyjść nam na myśl, z jednej strony ślub dla pieniędzy, a z drugiej - rozpad małżeństwa w wyniku którego, jedna ze stron w efekcie zakończenia sprawy rozwodowej znacznie poprawia swoją sytuację materialną. Takie przypadki pozostawiamy na boku, gdyż to, o czym jest tu mowa, odnosi się do małżeństwa, które trwa i ma się dobrze.

Gdy spojrzymy na rozmaite wyniki badań, to okazuje się, że właśnie związek małżeński oddziałuje bardzo wyraźnie na sytuację ekonomiczną małżonków i tworzonej przez nich rodziny. W literaturze poświęconej tej tematyce bardzo interesującą i ważną kategorią dotyczącą statusu zawodowego i ekonomicznego mężczyzn jest tzw. premia małżeńska. Opisuje ona prawidłowość, która polega na tym, że statystycznie mężczyźni, którzy są mężami zarabiają więcej niż ci, którzy żyją poza małżeństwem. Na badania takie wskazuje ekonomista, laureat nagrody Nobla George Akerlof w artykule Men without children. Okazuje się więc, że wydajność żonatych mężczyzn w pracy jest większa oraz, że w ich wypadku prawdopodobieństwo awansu jest wyższe. Wyjaśnieniem tego fenomenu jest zdaniem Akerlofa po pierwsze to, że małżeństwo, jako istotny społecznie rytuał przejścia wpływa na wielowymiarową zmianę postawy i zachowań, a po drugie, że decyzja o ślubie jest gestem zaangażowania, a więc deklaracją gotowości, by wytrwale troszczyć się o żonę i rodzinę, którą wspólnie zakładają.

Do podobnych wyników doszli także badacze z Institute for the Study of Labor w Bonn: Hyung-Jai Choi, Jutta M. Joesch oraz Shelly Lundberg. W publikacji Work and Family: Marriage, Children, Child Gender and the Work Hours and Earnings of West German Men stwierdzają, że małżeństwo zwiększa o około sto liczbę przepracowanych przez mężczyznę godzin rocznie, a jego zarobki o ponad trzydzieści procent.

Na koniec można jeszcze dodać, że małżeństwo ma nie tylko pozytywny wpływ na mężczyzn pod względem ekonomicznym. Wspomniany wcześniej George Akerloff zwraca także uwagę, że żonaci mężczyźni poważniej traktują swoje zatrudnienie, są mniej skłonni do stosowania substancji odurzających, popełniają mniej przestępstw i rzadziej padają ich ofiarą, cieszą się lepszym zdrowiem i rzadziej uczestniczą w wypadkach.

Wszystko więc wskazuje na to, że nie pomyli się ten, kto powie, że małżeństwo to czysty zysk!


Zdjecie ilustracyjne/Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar