Mimo oporu rodziców, wspartych m.in. przez przedsiębiorców, radni przyjęli Kartę Równości

IMG 1849Społeczna Rada Edukacji i Wychowania "Rodzinny Poznań", a zatem rodzice wspierani przez organizacje pozarządowe (w tym Fundację „Głos dla Życia”, Odpowiedzialny Poznań, Kongres Kobiet Konserwatywnych, Centrum Życia i Rodziny i inne…) protestują od wielu dni. M.in. zorganizowali debatę „Czy Poznaniowi potrzebna jest tzw. karta równości”, o której informowaliśmy tutaj.

Rodzice podpisywali także internetowy protest, który trafiał do radnych. Radni dostali około osiem tysięcy takich maili, w których m.in. można było przeczytać: „Istnieje poważne zagrożenie, że efektem realizacji zapisów Karty będzie kwestionowanie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami; faworyzowanie organizacji pozarządowych reprezentujących tylko jedną ze stron debaty publicznej; wydatkowanie środków publicznych na działania promujące kontrowersyjne i radykalne ideologie”.

O wsparcie poznańskich rodziców zaapelowała małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, pisząc na Twitterze”: Kolejne genderowe koncepcje w „owczej skórze”! * Wesprzyjmy Rodziców z Poznania! Dziś tam, jutro wszędzie, gdzie rządzą genderowcy! Wspierajmy się broniąc przed demoralizacją dzieci, cenzurą politpoprawności. Nie chcemy cywilizacji antykultury!"

Wsparcia rodzicom udzielili także wielkopolscy przedsiębiorcy, w liście nadesłanym do redakcji naszego portalu czytamy m.in: „w imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w Wielkopolskiej Izbie Gospodarczej - Polskiej Izbie Biznesu chciałbym wyrazić głębokie zaniepokojenie działaniami władz samorządowych chcących przyjąć „Europejską kartę równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym”, wskazując m.in. na zagrożenia dla „podstaw rozwoju ekonomicznego",, a także „dla wolności gospodarczej”, w tym, jak czytamy w piśmie, niepokój budzi: „promocja zatrudniania pracowników z powodów innych niż kwalifikacje zawodowe”, ponieważ „stoi w sprzeczności z najlepszymi praktykami prowadzenia efektywnych przedsiębiorstw". List kończy się słowami: „Apelujemy zatem do władz samorządowych o szacunek dla tradycyjnych wartości, zapisów prawa gospodarczego i Konstytucji RP”. Pod listem podpisał się prezes zarządu Izby Tomasz Desko. 

Na stronie internetowej „Głosu Wielkopolskiego” można było wziąć udział w sondzie: „Czy Rada Miasta Poznania powinna przyjąć Europejską Kartę Równości?”. W czasie, kiedy pisane są te słowa 86,31% poznaniaków odpowiedziało „nie”, za przyjęciem karty jest 12,69%, nie ma zdania 0,99%. Innymi słowy zdecydowana większość poznaniaków nie chce, żeby rada miasta przyjęła ten dokument.

W chwili publikacji tego materiału trwa sesja Rady Miasta Poznania (sala pełna jest także poznańskich rodziców), podczas której radni mają głosować nad przyjęciem „Europejskiej karty równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym”. Tuż przed sesją odbyła się konferencja prasowa rodziców skupionych w organizacjach pozarządowych, podczas której środowiska rodzinne wezwały radny do nieprzyjmowania tzw. karty równości.

---------

AKTUALIZACJA:

Mimo ogromnej mobilizacji poznańskich rodziców, nie wysłuchawszy po raz kolejny ich głosu (przypomnijmy, że 3 grudnia ub.r. Rada Miasta Poznania odrzuciała Samorządową Katrę Praw Rodzin, którą w trybie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej zaproponowali poznańscy rodzice - pod wnioskiem podpisało się 1500 osób) radni głosami KO przyjęli "Europejską kartę równości kobiet i mężczyzn w życiu społecznym". 


86173869 637340450350488 3349421097505259520 n
85227332 200855447779852 8962403587657302016 n
86295416 829454320861421 3897519865765822464 n86179780 680684062469845 599498050641068032 n86183562 2610038455947670 610898822284967936 n
Fixed Bottom Toolbar