Nasi eksperci w mediach

image0000004W ostatnich dniach eksperci Polskiego Forum Rodziców oraz Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie wystąpili w kilku programach radiowych i telewizyjnych.

Prof. Michał A. Michalski, prezes Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, prywatnie ojciec piątki dzieci zabrał głos w mediach lokalnych i ogólnopolskich. W ,,Teleskopie” nadanym 29 stycznia ocenił, że środki przeznaczane dla rodzin w programie ,,Rodzina 500+” są rodzajem ,,poduszki bezpieczeństwa”, która pomaga szczególnie w przypadku różnych, nie dających się przewidzieć, zdarzeń losowych.

Wypowiedzi ,,Teleskopowi” i TVP Info udzieliła 29 i 31 stycznia Elżbieta Lachman, redaktor naczelna portalu Polskie Forum Rodziców, a na co dzień mama siedmiorga dzieci. W rozmowie z reporterem ,,Info Serwisu” oceniła program ,,Rodzina 500+” jako rewolucyjny w polskiej polityce i od lat oczekiwany, który zmienia postrzeganie rodziny. Środki z programu zmniejszają dodatkowe opodatkowanie rodziców z powodu posiadania dzieci – powiedziała.

Redaktor naczelna gościła też w programie ,,O tym się mówi”, nadanym 1 lutego na antenie TVP Info, gdzie pozytywnie oceniła wpływ programu ,,Rodzina 500+” na kondycję polskich rodzin z dziećmi. Stwierdziła, iż Polacy blisko 30 lat czekali na tego typu program społeczny. Oprócz wymiaru czysto prywatnego, każde dziecko jest też cenne dla państwa. To przecież przyszły pracownik i podatnik. W obliczu niżu demograficznego program nabiera nowego znaczenia i powinien być nie tylko kontynuowany, ale i rozwijany – podkreśliła redaktor naczelna portalu Polskiego Forum Rodziców. Wspieranie rozwoju demograficznego jest polską racją stanu. Dzieci, które obecnie się rodzą zadecydują o kształcie naszej gospodarki, o emeryturach dla seniorów. Elżbieta Lachman zauważyła, że regularność i stabilność otrzymywania wieloletnich świadczeń z programu ,,Rodzina 500+” wpływa na decyzję rodzin o powiększaniu powierzchni mieszkaniowej. Program jest też formą inwestycji, ponieważ każde z urodzonych dzieci, pracując potem w Polsce, zostawi w formie opodatkowania w budżecie państwa nie mniej niż 1,5 mln zł.

W Radio Poznań w audycji w ,,Samo południe”, nadanej 1 lutego, wystąpił dr Krzysztof Szwarc, demograf i ekspert Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Skomentował najnowsze dane GUS, które z jednej strony pokazały spadek liczby urodzeń w Polsce w ubiegłym roku, a z drugiej wzrost współczynnika dzietności. Ekspert IWoRiS odniósł się też do funkcjonowania programu ,,Rodzina 500+”, zaznaczając, że ma on za zadanie nie tylko zachęcać rodziny do posiadania większej liczby dzieci, ale też wspierać ich status ekonomiczny i bezpieczeństwo materialne.


Źródła: TVP Info, TVP Poznań, Radio Poznań, oprac. wt

Zdjęcie: archiwum
Fixed Bottom Toolbar