Jak wychować dobrego człowieka?

mama i malaDo naszej redakcji docierają sygnały, że zapotrzebowanie rodziców na sprawdzone, kompleksowe i rzetelne informacje na tematy wychowawcze jest stałe i wydaje się wciąż niezaspokojone. Szczególnie wśród młodych rodziców. I mimo, że na ten temat ukazało się sporo publikacji - także na naszym portalu wielokrotnie podejmujemy tematy wychowawcze - nadal jest grupa rodziców, która domaga się od nas kolejnej, i kolejnej porcji wiedzy. Zaspokajając zatem ich apetyty w tym zakresie, rekomendujemy książkę Andrzeja Urbaniaka Wychować dobrego człowieka.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak jest nauczycielem akademickim Politechniki Poznańskiej, profesorem w Instytucie Informatyki. Jest tatą czterech dorosłych córek i dziadkiem dziesięciorga wnucząt. Od 1972 roku - wspólnie z żoną Grażyną - zaangażowany jest w działalność prorodzinną. Jest instruktorem naturalnych metod planowania rodziny (dyplom wydany przez Królewski Szpital Matki i Dziecka w Birmingham), prekursorem wykorzystania komputerów w naturalnym planowaniu rodziny. Jest członkiem-założycielem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, a także członkiem Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny przy Ministrze Zdrowia. W 1997 roku był członkiem Zespołu Opiniodawczo-Doradczego Ministra Edukacji Narodowej ds. Wprowadzenia Przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie". Jest również wykładowcą na studiach podyplomowych w zakresie wychowania do życia w rodzinie. Ponadto autorem książek o tematyce wychowawczej i ekspertyz w zakresie wychowawczej roli rodziny dla Kancelarii Sejmu oraz Urzędu Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny, a także laureatem Nagrody im. Jana Zamoyskiego przyznanej w 2001 roku przez Radę Ogólnopolskiego Nauczycielskiego Ruchu "Warsztaty w Drodze".

W książce Wychować dobrego człowieka Autor porusza kilkadziesiąt zagadnień wychowawczych, m.in.: znaczenie wartości w wychowaniu, samowychowanie, znaczenie autorytetów, rola więzi, miłości, odpowiedzialności… Poruszone są także zagadnienia związane z multimediami i wirtualną rzeczywistością. We wstępie tłumaczy, że „tematy najczęściej były inspirowane spotkaniami i dyskusjami w gronie zatroskanych rodziców lub wychowawców, jak również rozmowami z młodzieżą” i że „pojawiają się (…) tak jak w życiu – niespodziewanie i dotykają różnych spraw”, a specyfika procesu wychowania wymaga „poskładania wszystkich elementów po to, aby zbudować coś na kształt niepowtarzalnej kompozycji”. Autor zaznacza także, że „książka przeznaczona jest głównie dla rodziców i wychowawców, stąd też podejmowane zagadnienia są rozpatrywane praktycznie z pominięciem teoretycznych analiz pedagogicznych”.

Nie ulega wątpliwości, że z lektury tej publikacji rodzice mogą zaczerpnąć wiele praktycznych inspiracji. 


Urbaniak Andrzej, Wychować dobrego człowieka, Poznań, Wydawnictwo Bonami, 2012

Zdjęcie ilustracyjne/fot. Milena Gliwa
Fixed Bottom Toolbar