Jak skutecznie edukować i wychowywać – już 6 czerwca rusza ogólnopolski kongres „Rodzina źródłem dobra”
Zdjęcie: Pexels.com

Jak skutecznie edukować i wychowywać – już 6 czerwca rusza ogólnopolski kongres „Rodzina źródłem dobra”

Cel Kongresu, którego hasłem jest stwierdzenie, że „Wychowanie trwa wiecznie”, to podjęcie debaty w kontekście obecnej sytuacji zachodzących przemian cywilizacyjnych oraz ocena perspektyw skutecznego rozwoju edukacji i wychowania, niezbędnego do odbudowy współczesnego świata.
 
500 KADR 2022 05 26 4
 

Rodzina źródłem dobra

III Ogólnopolski Kongres „Wychowanie trwa wiecznie”, tym razem z przyświecającym mu motywem przewodnim „Rodzina źródłem dobra”. odbędzie się 6-7 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Organizatorami Kongresu są Fundacja Życie, Rzecznik Praw Dziecka i Kolegium Jagiellońskie, a Polskie Forum Rodziców znalazło się w gronie patronów medialnych wydarzenia. Patronat Honorowy nad Kongresem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
 
Wydarzenie jest doskonałą okazją do spotkania i zaprezentowania swoich poglądów, opinii, planów na temat wychowania, edukacji, rodziny, bezpieczeństwa przez przedstawiciele wszystkich sektorów uczestniczących w procesie wychowawczo-edukacyjnym dzieci i młodzieży. Pojawią się więc na nim rodzice, członkowie organizacji pozarządowych, naukowcy, urzędnicy i specjalności. Osobom zasłużonym dla wychowania i rodziny zostaną wręczone odznaczenia.
 
700 family 3283949 1280
 
 

Spotkanie ekspertów z wielu dziedzin

Gośćmi wydarzenia będą m.in. Marlena Maląg – minister rodziny i polityki społecznej, Barbara Socha - Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Przemysław Czarnek – minister edukacji i nauki, Mikołaj Pawlak - rzecznik praw dziecka, Michał Owczarski - prezes zarządu Fundacji Życie, Bogna Białecka – psycholog, prezes zarządu Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, Aleksandra Gil, Joanna Krupska - prezes zarządu Związku Dużych Rodzin 3+, Janusz Wardak – prezes zarządu Stowarzyszenia Akademia Familijna.
 
W Kongresie weźmie udział 250 profesjonalistów - naukowców, nauczycieli, psychologów, terapeutów, trenerów, animatorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.
 
Podczas Kongresu podsumowany zostanie kolejny cykl Konferencji dla Profesjonalistów, które w obecnym roku szkolnym organizowali specjaliści Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 oraz specjaliści Fundacji Życie.
 

Rodzina, szkoła, wychowanie

 
700 kids 1093758 1280
 
W ramach spotkań, dyskusji, wykładów poruszone zostaną takie tematy jak rodzicielstwo, metody wychowywania, wychowanie dzieci do odpowiedzialności za dobro wspólne, trendy wychowawcze w szkole i w domu, rola rodziców i organizacji pozarządowych w procesie wychowawczo-edukacyjnym, rola samorządów w tworzeniu warunków do rozwoju rodzin i społeczeństwa obywatelskiego.
 

Praktyka obok teorii – warsztaty dotyczące relacji i zagrożeń

Odbędą się też warsztaty – m.in. na temat mediacji rówieśniczych i szkolnych (Patrycja Ceraga), wychowaniu nastolatków (Janusz Wardak), sztuki rozmawiania z dziećmi (Katarzyna Malinowska), wypaleniu zawodowym (Jakub Panek).
 
Pojawią się też niezwykle ważne i aktualne tematy związane z nowymi technologiami i zagrożeniami płynącymi dla dzieci i młodzieży z powodu nadmiernego i niekontrolowanego z nich korzystania. Warsztaty dotyczące detoksu cyfrowego poprowadzi psycholog Bogna Białecka, a Konrad Henning uświadomi uczestników zajęć na temat sposobów manipulacji w mediach społecznościowych.
 
700 pexels craig adderley 1835927
 

Opieka nad dziećmi i doznania artystyczne podczas Kongresu zagwarantowane

 Organizatorzy przewidzieli Strefę Dziecka z animacjami, zabawami, warsztatami i zwiedzaniem Stadionu Narodowego mając na uwadze, że w wydarzeniu będą uczestniczyli przedstawiciele rodzin z dziećmi.
 
Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu wystąpią zespoły dziecięce i soliści.
 

Bezpłatnie, stacjonarnie lub online

Udział w Kongresie jest bezpłatny, a Certyfikat będzie sygnowany przez Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka. Wydarzenie odbędzie się w formule stacjonarnej i online.

Rejestracji na udział stacjonarny można dokonać poprzez stronę evenea.
 
Rejestracji na udział online można dokonać poprzez stronę organizatora. 
 
Rejestracja do udziału stacjonarnego upoważnia do otrzymania wejściówki dla jednej osoby. W jej ramach organizatorzy zapewniają:

- udział stacjonarnie w jednym z warsztatów
- wycieczkę po stadionie
- posiłki podczas konferencji
- wspaniałą atmosferę.

Patronami medialnymi Kongresu są: Polska Agencja Prasowa, polskieforumrodzicow.pl, TVP, Sieci, Polskie Radio.
 
700 LOGOTYPY 2022 05 27

Zobacz nasze relacje z Kongresu:

Znajdź więcej informacji i pełen program

O Kongresie i jego szczegółowym programie informowaliśmy w tekście:
 
 
Informacje o Kongresie można też znaleźć na stronie organizatorów: www.wychowanie.org.
 
oraz pod podanymi poniżej adresami:
 
● Media społecznościowe organizatorów:
○ Rzecznik Praw Dziecka
https://brpd.gov.pl/
https://twitter.com/RPDPawlak
○ Fundacja Życie
https://www.facebook.com/FundacjaZycie
https://www.youtube.com/c/FundacjaŻycie
 
Oprac.: wit
Źródło: Fundacja Życie, wychowanie.org
Zdjęcia: Fundacja Życie, Pixabay.com, Pexels.com
Fixed Bottom Toolbar