Obraz2Z informacji przekazanej przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wynika, że "nie ma dnia, by nie zgłosiła się do nich rodzina, której grozi odebranie dzieci".

„Wszystkiemu winny jest przepis art. 12a wprowadzony do kontrowersyjnej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2010 roku - informuje Ordoi Iuris. - To wtedy pozwolono na zabranie dziecka z domu jedynie z powodu decyzji pracownika socjalnego, policjanta i przedstawiciela służby zdrowia. Twórcy tego przepisu zignorowali konstytucyjną zasadę, zgodnie z którą ograniczenie praw rodzicielskich może nastąpić tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu! Co więcej, praktyka pokazała, że w wielu przypadkach nawet ten niekonstytucyjny przepis jest naruszany przez pracowników socjalnych! W 40% spraw ignorowany jest obowiązek udziału przedstawiciela służby zdrowia w podejmowaniu decyzji o odebraniu dziecka, w blisko połowie przypadków nie jest sporządzana obowiązkowa notatka opisująca okoliczności odebrania dziecka, a także w wielu sprawach rodzicom nie jest wręczane pouczenie o możliwości złożenia odwołania od urzędniczej decyzji”.

Według Ordo Iuris, ze statystyk ministerstwa sprawiedliwości wynika, że w „aż połowie zbadanych przypadków decyzja urzędników o nagłym odebraniu dzieci była bezpodstawna”. Jednak to zostało stwierdzone dopiero po zakończeniu kilkumiesięcznego postępowania, w trakcie którego dziecko przebywało poza rodzinnym domem (w domu dziecka czy rodzinie zastępczej), co jest dla niego niewątpliwą krzywdą i nie może pozostać bez wpływu na jego psychikę i dalsze życie. Negatywne skutki takich błędnych decyzji ponoszą zresztą wszyscy członkowie rodziny.

Ordo Iuris informuje, że „spośród kilkunastu tysięcy dzieci odebranych w 2018 roku polskim rodzinom najbardziej bulwersujące jest 1130 przypadków odebrania dzieci w nagłym trybie, bez wcześniejszego postanowienia sądu, tylko na mocy decyzji urzędników”. Stwierdza ponadto, że z ich praktyki wynika, że było to możliwe tylko dlatego, że „rodzice zaskoczeni nagłą interwencją urzędnika socjalnego nie potrafią podjąć skutecznej obrony. Są w szoku, wierzą, że sprawa sama się wyjaśni. Często po prostu nie potrafią odnaleźć się w gąszczu procedur. W efekcie w ponad 80% spraw rodzice nie składają odwołania”.

To dlatego prawnicy Ordo Iuris opracowali bezpłatny „Poradnik dla rodziców postawionych w obliczu dramatu nagłego przymusowego odebrania dzieci”, który zawiera "konkretne wskazówki i odpowiedzi na najczęstsze pytania, które rodzice zadają sobie w tych trudnych chwilach – jakie uprawnienia mają osoby odbierające dziecko, jakie prawa przysługują rodzicom i opiekunom, aż po praktyczne rady, np. związane z możliwością spotkania się z odebranym dzieckiem, przywiezienia mu do domu dziecka ubrań czy ukochanej maskotki”.

Co więcej, Ordo Iuris informuje, że „do poradnika dołączony jest wzór zażalenia na decyzję o odebraniu dziecka i szczegółowa instrukcja, gdzie i kiedy należy je złożyć”, ale także deklaruje, że „w takich sprawach w pełnej gotowości do pomocy rodzicom są nasi doświadczeni prawnicy”. Warto zaznaczyć, że ta profesjonalna pomoc prawna jest bezpłatna.

Poradnik dostępny jest tutaj.


(OrdoIuris.pl)

Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com