Kilka dni temu odbyło się XIV Międzynarodowe Forum Tato.Net, największe doroczne spotkanie ojców w Europie, którego patronem medialnym był Polskie Forum Rodziców. Była to doskonała okazja do spojrzenia na ojcostwo z różnych perspektyw, do podzielenia się wieloma doświadczeniami i sprawdzonymi metodami, które są pomocne w trudnej roli wychowawczej rodziców. Jak wygląda rola ojca w świetle najnowszych badań. Właśnie opublikowano raport na ten temat.
 
Polscy ojcowie są coraz bardziej świadomi i chcą angażować się w wychowanie dzieci oraz rozwój relacji z dzieckiem i rodziną, jednak potrzebują do tego odpowiedniego wsparcia. – wynika z badania przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS). Niedawno opublikowano ich wyniki. „Tata 2022. Raport z badania polskich ojców” pokazuje kim są polscy ojcowie, jak patrzą na swoje rodzicielstwo i jak je realizują w praktyce.
 
870 family 2610205 1280


Kim są i co myślą współcześni ojcowie

 Jak podaje raport polscy ojcowie w większości mieszkają ze swoimi dziećmi i ich matkami (odpowiednio, 90,1 proc. i 86,4 proc.), są też aktywni zawodowo (89,2 proc.).
 
W zdecydowanej większości uważają, że zarówno matka jak i ojciec w podobnym stopniu powinni rozmawiać z swoimi dziećmi o ich problemach (85,0 proc.) oraz podejmować ważne decyzje dotyczące ich dziecka (83,7 proc.).
 
Jeśli chodzi o pogląd, że rodzice wspólnie powinni dbać o zabezpieczenie materialne rodziny, to przychyla się do niego 63,1 proc. ojców, przy czym 29,7 proc. z nich uważa, że jest to głownie ich odpowiedzialność.
 

Jaki podział domowych obowiązków

870 infografika FDDS
 
Badani ojcowie są zdania, podział zadań we wszystkich obszarach związanych z opieką nad dzieckiem powinien być równy, jednak oceniają, że przede wszystkim przy zabawie (81,6 proc.) i pomocy w nauce (78,2 proc.).
 
Jedna trzecia ojców widzi głównie odpowiedzialność matki w kwestii przygotowania posiłków dla dziecka (28,2 proc.) i pielęgnacji niemowlęcia (31,2 proc.). Jedyny obszar zarezerwowany dla ojca to uprawianie z dziećmi sportów (28,3 proc.).
 
Największe różnice między sytuacją optymalną a tą, jaką mają w swoim domu, występują w dziedzinie obowiązków związanych z edukacją dzieci. Chodzi tu zarówno o kontakty z nauczycielami, jak i pomoc w nauce, a także opiekę nad chorym dzieckiem. W tych przypadkach, odpowiedzialność matki jest znacząco większa w realizacji tych zadań niż w deklaracjach ojców.
 
870 pexels tatiana syrikova 3933091
 

Ile czasu z dzieckiem

Ojcowie, którzy pracują, spędzają z dziećmi średnio 3,5 godz. w dniu roboczym i 5 godz. w dniu wolnym od pracy. Deklarują oni, że skorzystali z urlopu ojcowskiego (61,9 proc.), a ci, którzy się na taki urlop nie zdecydowali, uzasadniali to przede wszystkim brakiem takiej potrzeby w domu (31,1 proc.) lub możliwości w związku z formą zatrudnienia lub obowiązkami w pracy (22,9 proc.).
 
Co prawda w 55,2 proc. deklarują, że korzystali z urlopu rodzicielskiego, nie znajduje to jednak potwierdzenia w danych administracyjnych. Zdecydowanie najczęstszą przyczyną nieskorzystania z tej formy urlopu (64,0 proc.) była chęć matki do wykorzystania całego urlopu rodzicielskiego.
 
870 man 6870769 1280
 

Jak przygotowują się do rodzicielstwa

Przygotowanie przyszłego ojca do funkcji rodzicielskich odbywa się głównie przez rozmowę z partnerką (82,2 proc.) i z rodziną, lub przyjaciółmi (75,7 proc.), szukanie informacji na ten temat w intrenecie (64,1 proc.), ale też - częściej niż w badaniu sprzed 8 lat – przez branie udziału w zajęciach w szkole rodzenia (28,8 proc.) lub warsztatach rodzicielskich (28 proc.).
 
870 pexels tanaya sadhukhan 3764623
 
Największą trudność w roli rodzica stanowi dla ojców zmęczenie i brak czasu dla siebie (67,2 proc.), ale również brak cierpliwości wobec dzieci (31,5 proc.) oraz różnice zdań z mamą dziecka (22,4 proc.).
 

Tata coraz bliżej niemowlaka

Poprzednie tego typu badanie fundacja przeprowadziła w 2014 r. W porównaniu z wcześniejszymi wynikami okazało się, że obecnie ojcowie częściej wskazują, że powinni być (z 1,8 proc. w 2014 r. do 6,3 proc. w 2022 r.) oraz faktycznie są główną osobą zajmującą się pielęgnacją niemowlęcia (z ok. 2,8 proc. do ok. 6,6 proc.).
 
Pełen raport dostępny na stronie FDDS.
 
 
„Tata 2022. Raport z badania polskich ojców”
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Autorka: Joanna Włodarczyk - socjolożka, badaczka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, autorka wielu publikacji badawczych, od 2009 r. pracuje w FDDS.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
 
Oprac.: wit
Źródło: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę/fdds.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com, FDDS