Ile dzieci urodziło się w Polsce 2019 roku?

niemowledr Krzysztof Szwarc
demograf


Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące sytuacji demograficznej Polski za zeszły rok. Niestety, drugi rok z rzędu roczna liczba urodzeń była mniejsza od poziomu 400 tysięcy. W ubiegłym roku odnotowano w Polsce 374,8 tysięcy narodzin dzieci. To o blisko 15 tysięcy mniej niż w roku 2018. Jednocześnie jest to liczba niezwykle zbieżna z prognozą, jaka została zaprezentowana na portalu Polskie Forum Rodziców w lipcu ubiegłego roku - dostępna tutajWówczas zasygnalizowano, iż roczna liczba urodzeń będzie oscylować wokół poziomu 375-377 tysięcy.

Opublikowane teraz przez GUS dane dotyczą liczby urodzeń, które miały miejsce w Polsce (bez względu na narodowość matki). Na oficjalne zestawienie przyjdzie nam jeszcze poczekać do kwietnia lub maja. Warto wspomnieć, iż GUS za oficjalne uznaje dane według miejsca zamieszkania matki. Zatem podana właśnie liczba, zostanie skorygowana o liczbę urodzeń przez kobiety mieszkające na stałe w Polsce, które jednak w momencie porodu przebywały w innym kraju. Z kolei nie zostaną uwzględnione urodzenia, które miały miejsce w Polsce, ale przez kobiety na stałe mieszkające za granicą. Zazwyczaj różnice wynoszą kilkaset urodzeń.


Zdjęcie ilustracyjne/ fot. Anna Makowska
Fixed Bottom Toolbar