Dziecko potrzebuje obojga rodziców
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Dziecko potrzebuje obojga rodziców

Rozpad rodziny i rozwód rodziców powoduje wiele zagrożeń dla dziecka. W przypadku silnego konfliktu małżonków i niemożności porozumienia się co do zasad sprawowania opieki nad dziećmi to sąd rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. 
 
O doprecyzowanie zapisów prawnych dotyczących takiej sytuacji zwrócił się do ministerstwa sprawiedliwości Rzecznik Praw Dziecka. Na jego wniosek ministerstwo wprowadzi instytucję pieczy naprzemiennej do projektu nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 

Definicja obecnie nieprecyzyjna

 
M Pawlak otwarie III Kongresu fot ELA n
 
W kwietniu br. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak (na zdjęciu powyżej) zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o wprowadzenie do zapowiadanego projektu zmian w prawie rodzinnym precyzyjnej definicji opieki naprzemiennej, która jest jedną z możliwych form sprawowania opieki nad dziećmi przez rozstających się rodziców. Wnioskował też o wprowadzenie przepisów zapewniających wykonanie sądownie ustalonych kontaktów dziecka z rodzicem. Kilka dni temu ministerstwo sprawiedliwości zaakceptował tą zmianę.
 
RPD wskazywał na obecny brak precyzyjnej definicji w polskim prawie pojęcia opieki naprzemiennej jako jednej z możliwych form sprawowania opieki nad dziećmi przez rozstających się rodziców. W jego opinii wprowadzenie do kodeksu rodzinnego wyraźnych i jednoznacznych regulacji w tym zakresie wpłynie korzystnie na poprawę przestrzegania praw dziecka.
 

Przy braku porozumienia rodziców o sposobie kontaktów z dzieckiem rozstrzygnie sąd 

 
870 gavel 3195577 1280
 
Zmienione artykuły kodeksu będą precyzyjnie wskazywać, że przy braku porozumienia rozstających się rodziców „sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie”.
 
Sąd będzie mógł powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach. Sąd może też powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.
 

Niewykonanie orzeczenia sądu zagrożone ograniczeniem władzy rodzicielskiej

 
870 pexels pixabay 47090
 
Ministerstwo sprawiedliwości zmieni też przepisy mówiące o konsekwencjach niewykonania orzeczeń sądów rodzinnych albo ugody zawartej przed sądem. Takie zachowanie, w myśl zmienionych przepisów, będzie mogło stanowić podstawę do ograniczenia władzy rodzicielskiej.
 
Rzecznik Praw Dziecka stwierdził bowiem, że niewystarczające są również obecne regulacje prawne w zakresie zapewnienia wykonania sądownie ustalonych kontaktów dziecka z rodzicem. Może to prowadzić do uchylania się rodzica od wykonywania orzeczeń sądów rodzinnych. 
 
W tej sytuacji RPD postuluje wprowadzenie przepisów przewidujących możliwość pociągnięcia do skutecznej odpowiedzialności osoby, która uporczywie uchyla się od wykonania orzeczenia sądu lub ugody w sprawie kontaktów rodzica z dzieckiem.
 
W resorcie sprawiedliwości trwają również prace nad projektem ustawy wprowadzającej rodzinne postępowanie informacyjne oraz alimenty natychmiastowe.
 
 
Oprac.: wit
Źródło: brpd.gov.pl
Zdjęcia: Elżbieta Lachman, Pixabay.com, Pexels.com
Fixed Bottom Toolbar